SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Szybki internet dotrze do ponad 640 szkół w Wielkopolsce
W poniedziałek, 20 lutego br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem, w województwie wielkopolskim podpisano porozumienie, w ramach którego do ponad 600 placówek szkolnych zostanie podłączonych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s

Przypomnijmy, że w ramach współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

Umowę dotyczącą podłączenia wielkopolskich szkół do szerokopasmowego internetu podpisało Ministerstwo Cyfryzacji oraz spółka INEA.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

OSE będzie siecią opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do szybkiego internetu podłączonych ma być ok. 30,5 tys. placówek w ok. 19 tys. lokalizacji w kraju.

W ramach podpisanej współpracy, do 30 września br., wielkopolski operator podłączy 641 szkół. Dzięki temu kolejni uczniowie oraz nauczyciele z mniejszych miejscowości będą mieli dostęp do nowoczesnych form kształcenia.

Podłączenia będą realizowane ze środków własnych dostawcy, bez udziału budżetu państwa. Dzięki realizacji inwestycji, szkoły będzie można włączyć do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Z kolei w miniony piątek, 17 lutego br. minął termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 144 wniosków o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe o łącznej wartości ponad 2 miliardy 657 milionów złotych

Oznacza to, że 85% obszarów, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 8 149 punktów adresowych placówek oświatowych. Przy założeniu, że wszystkie 67 obszarów konkursowych zostanie objętych umowami o dofinansowanie, oznaczać będzie to sfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budowy łączy szerokopasmowego dostępu do internetu do prawie 42% punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce.

Data dodania artykułu: 2017-02-27
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u