SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,To nie są obietnice – to są fakty
W Ministerstwie Infrastruktury podpisano Program Inwestycji pn. Budowa drogi S 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. –To nie są obietnice, to są fakty, to jest rzeczywistość – powiedział obecny na specjalnie zwołanej konferencji prasowej b. minister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit – oznacza to poprawę komunikacji z Giżyckiem, Kętrzynem.

Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Szacunkowy łączny koszt tej części ekspresówki wyniesie 567 329 923, 50 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej , budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 12, 9 km, trzech węzłów drogowych z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz budowę drogowego obwodu utrzymania. - Dokumentacja jest już gotowa – powiedział Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiej GDDKiA – w lipcu organizujemy przetarg na realizację prac, a za rok przystępujemy do budowy. Myślę, że w roku 2023 zadanie zostanie wykonane.

Dyrektor Nicewicz omówił również stan realizacji innych ważnych inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach. Dobiega końca budowa obwodnicy dla Olsztyna. Na sierpień tego roku zaplanowano jej otwarcie. Obecnie układana jest masa bitumiczna na węźle Zachód w okolicach ronda. Na węźle Południe planowana jest stabilizacja gruntu. Montowane są ogrodzenia z siatki wzdłuż trasy głównej. Zaawansowanie robót drogowych w tej części obwodnicy wynosi: roboty ziemne 90%, podbudowy 60%, ekrany akustyczne 25%, nawierzchnie bitumiczne 50%. Trwają roboty drogowe – wykonywanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników, a także budowa zbiorników retencyjnych. Na odcinku wschodnim z kolei trwa przygotowywanie trasy głównej na poszczególnych odcinkach pod masę bitumiczną. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 47%, w tym: roboty ziemne 75%, nawierzchnie bitumiczne 15%. Trwają intensywne roboty przy betonowaniu obiektów mostowych. Zaawansowanie robót mostowych na zadaniu 2 wynosi ok. 70%, w tym roboty przygotowawcze 96%, fundamenty 98%, ustroje nośne 68%. Za rok oddany zostanie do użytku węzeł w Pieczewie. Na ukończeniu jest budowa obwodnicy Ostródy.

Obecny na konferencji doradca Ministra Infrastruktury Paweł Czemiel poinformował, że suma środków na wszystkie realizowane w województwie warmińsko-mazurskim ekspresówki i obwodnice wynosi 8 mld zł. Z kolei koszt 49 inwestycji na drogach krajowych w regionie szacowany jest na ponad 700 mln zł. – Rząd Prawo i Sprawiedliwość przykłada wielką wagę do obszarów Polski wschodniej. W ten sposób powstała nowa mapa ważnych inwestycji dla tych regionów, również dla Warmii i Mazur.

Wojewoda Artur Chojecki dziękując uczestnikom konferencji podkreślił, że z każdym rokiem województwo włączane jest w sieć połączeń komunikacyjnych, które nie tylko ułatwią życie mieszkańcom, lecz także wzmocnią infrastrukturę gospodarczą dając nadzieję na dalszy rozwój regionu.

Data dodania artykułu: 2018-04-22
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u