SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Paradyż i Żarnów otrzymały ponad 9 mln
Z wielką satysfakcją odwiedzam wszystkie miejsca, które otrzymały rządowe dofinansowanie infrastruktury drogowej. W Polsce bardzo słaba jest jakość dróg lokalnych i dlatego obecny Rząd realizuje program, który ma to zmienić. Dzięki temu nawet te najbiedniejsze jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na pomoc finansową – powiedział Zbigniew Rau.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau podczas konferencji prasowych zorganizowanych w: Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Paradyżu oraz Żarnowie wręczył symboliczne czeki na przebudowę dróg lokalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

3 918 129 zł dla Tomaszowa Mazowieckiego

Powiat Tomaszowski otrzymał 3 918 129 zł na realizację dwóch zadań. Pierwsze obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulic: Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic: Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej. Drugie zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 4304 w miejscowości Czerniewice. Symboliczny czek został wręczony staroście tomaszowskiemu Mirosławowi Kuklińskiemu.

2 762 907 zł dla Opoczna

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau w Opocznie przekazał dwa czeki. Pierwszy na kwotę 1 201 310 zł otrzymał starosta opoczyński Józef Róg na przebudowę drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże i remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie i Małe Końskie” oraz remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Bielowice, nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3114E w m. Karwice oraz nr 3100E na odcinku Gapinin – Granica powiatu i województwa. Drugi czek trafił do burmistrza Opoczna Rafała Kądziela – środki w wysokości 1 561 597 zł zostaną przeznaczone na rozbudowę ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, a także usunięciem kolizji. W konferencji prasowej wzięli także udział: poseł na Sejm RP Robert Telus wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski oraz zastępca burmistrza Opoczna Anna Zięba.

935 015 zł dla Paradyża

Gmina Paradyż otrzymała 935 015 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację przebudowy: drogi powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną oraz odcinka drogi gminnej 107201E. Symboliczny czek wręczono burmistrzowi miasta Paradyż Wojciechowi Rudalskiemu.

- Te inwestycje są bardzo ważne dla społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że od teraz poprawi się jakość dróg lokalnych w naszym regionie, co przełoży się także na komfort życia mieszkańców – dodał Robert Telus.

1489 195 zł dla Żarnowa

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wraz z posłem na Sejm Robertem Telusem podczas konferencji prasowej przekazali symboliczny czek wójtowi gminy Żarnów Krzysztofowi Nawrockiemu. Na przebudowę drogi Malków – Grabków z rządowego programu wyasygnowano 1 489 195 zł.

- Dzięki temu dofinansowaniu małe miejscowości, takie jak ta mogą się rozwijać i realizować potrzeby mieszkańców. Uzyskaliśmy szansę, aby poprawić naszą infrastrukturę drogową – podkreślił Krzysztof Nawrocki.

Data dodania artykułu: 2018-06-30
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u