SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,TopMinds 2018
Program szkoleniowo-mentoringowy stworzony z myślą o ambitnych studentach i doktorantach z polskich uczelni – to założenia Top Minds, wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Podczas uroczystego zakończenia TopMinds 2018, które odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnicy odebrali dyplomy ukończenia programu, a zwycięskie zespoły zostały nagrodzone. Z ramienia MNiSW w uroczystości uczestniczył wiceminister Piotr Dardziński.

Wsparcie w podejmowaniu wyzwań zawodowych Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi, kształcących się na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, w podejmowaniu wyzwań zawodowych, w realizacji celów i odnalezieniu własnej ścieżki zawodowej. W ramach drugiej edycji programu, trwającej od marca do czerwca 2018 roku uczestnicy wzięli udział m.in.: w weekendowym BootCampie, trzech weekendowych sesjach szkoleniowych, pracach projektowych oraz aktywnościach networkingowych. Sesje szkoleniowe (trwające łącznie 35 godzin) obejmowały wykłady i szkolenia z takich zagadnień jak: zarządzanie projektami i pracą w zespole, komunikacja interpersonalna, zarządzanie indywidualnym projektem badawczym, przywództwo, budowanie zespołu oraz budowanie marki własnej.

Inicjatywa i produkt Zadanie, przed jakim stanęły zespoły uczestników w ramach prac projektowych (Team Project) polegało na rozwiązaniu wybranych problemów społecznych związanych z profilaktyką zdrowotną, podniesieniem jakości życia i zapewnieniem ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców podczas pobytu w Polsce. Rozwiązania zaproponowane przez zespoły projektowe zostały poddane wnikliwej ocenie przez komisję, która następnie podjęła decyzję o nagrodzeniu rozwiązań w dwóch kategoriach, tj. produkt i inicjatywa.

Wyróżnienia dla uczestników w ramach prac projektowych Zwycięzcą konkursu prac projektowych TopMinds 2018 w kategorii INICJATYWA został zespół SAMBAD w składzie Joanna Kacperczyk-Bartnik, Edyta Rola, Joanna Sozańska, Jakub Wabiński, Natalia Zawrotna. Członkowie zespołu zaproponowali wdrożenie nowego programu badań profilaktycznych, którego celem ma być poprawa jakości życia kobiet w Polsce. Istotą inicjatywy jest ułatwienie wykonywania badań w kierunku zmian chorobowych w obrębie szyjki macicy, a dzięki temu zwiększenie wykrywalności zmian we wczesnym, możliwym do wyleczenia stadium.

W kategorii PRODUKT zwyciężył zespół Read Me, w składzie: Karolina Czyżewska, Katarzyna Domagała, Paweł Koczkodaj, Agata Kurzyk. Członkowie tego zespołu zaprojektowali aplikację do wymiany książek pomiędzy użytkownikami - tradycyjnych, audiobook’ów i pisanych Braillem. Aplikacja ta powstała z myślą o przełamywaniu barier społecznych i aktywizowaniu osób niewidomych i słabowidzących, i ma stanowić jeden ze sposobów walki z spadkiem czytelnictwa w Polsce i równocześnie wykluczeniem społecznym osób z dysfunkcją wzroku. Istotną cechą proponowanego produktu jest również możliwość oferowania przeczytania przez osoby widzące określonych pozycji książkowych osobom słabo widzącym i niewidomym.

Ponad 330 zgłoszeń studentów z ponad 50 uczelni Do programu TopMinds w 2018 roku zgłosiło się ponad 330 studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z ponad 50 uczelni krajowych. Najwięcej osób aplikowało z: Uniwersytetu Warszawskiegp (8,3% aplikujących), Akademii Górniczo-Hutniczej (6,7%), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (4,6%), Politechniki Warszawskiej (4,6%) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (4,3%). Do tej pory zostały zrealizowane dwie edycje programu TopMinds , które odbyły się w 2017 r. (edycja pilotażowa) i w 2018 r.

Dlaczego program jest potrzebny? W tegorocznej edycji aż 31,5% aplikujących zadeklarowało, że nie znalazło jeszcze swojej ścieżki zawodowej i potrzebuje wsparcia w jej wyborze.

Mentoring indywidualny, prace projektowe i sesje szkoleniowe Program oferuje uczestnikom m.in.:

mentoring indywidualny,
sesje wykładowe i szkoleniowe,
prace projektowe
możliwość poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach, a także doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin nauki i obszarów aktywności zawodowej.

Mentorami Programu TopMinds są absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programów Fulbrighta, którzy zdobywali swoje doświadczenia na wiodących uniwersytetach amerykańskich.

Planowana jest kolejna edycja programu, która rozpocznie się na początku 2019 roku.

Program TopMinds finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Data dodania artykułu: 2018-07-02
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzW
stat4u