SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,UROCZYSTOŚCI W AMBASADZIE RP W KIJOWIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ
Z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej w dniu 2 grudnia br. w Ambasadzie RP w Kijowie odbyło się uroczyste przyjęcie. W imieniu Komendanta Głównego Policji polską Policję reprezentował Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Tomasz Stodulski oraz oficer łącznikowy polskiej Policji podinsp. Paweł Dobosz.

W mowie powitalnej Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, J.E. Bartosz Cichocki podziękował zgromadzonym policjantom za służbę pełnioną poza granicami kraju w ramach misji EUAM i podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy policyjnej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

Następnie mł. insp. Tomasz Stodulski w swoim przemówieniu podkreślił więzi partnerstwa łączące polską i ukraińską Policję w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego, co na przestrzeni minionych miesięcy znalazło odzwierciedlenie we wspólnie zrealizowanych sprawach kryminalnych.

Obecni na uroczystości przedstawiciele Narodowej Policji Ukrainy na czele z szefem ukraińskiego oddziału Interpolu gen. Wasylem Newolą, zgodnie podkreślali strategiczne relacje pomiędzy obiema służbami i wskazywali potrzebę ich dalszego rozwoju. Obecność licznie zgromadzonych oficerów łącznikowych policji zagranicznych, akredytowanych na Ukrainie, a także przedstawicieli misji EUAM wskazuje, iż polska Policja jest postrzegana jako ważny element wspierający architekturę bezpieczeństwa w Europie Centralnej i Środkowej.

Data dodania artykułu: 2019-12-05
Autor artykułu: mat prasowe MSWiAstat4u