SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowa na koncepcję programową S19 Lubartów-Lublin podpisana
Opracowanie koncepcji programowej dla odcinka przyszłej S19 Lubartów – Lublin to krok do budowy ważnego fragmentu trasy Via Carpatia na terenie województwa lubelskiego. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych podpisali umowę z wykonawcą kolejnego etapu dokumentacji projektowej – firmą Mosty Katowice.

- Cieszę się, że to dziś i tutaj, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, nastąpi bardzo ważny moment podpisania tej umowy – powiedział podczas spotkania wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. I dodał: W zeszłym roku rząd ogłosił, że uruchomił środki finansowe na całą trasę Via Carpatia, w tym również na ten odcinek Lublin-Lubartów. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, stworzony przez większość Prawa i Sprawiedliwości wykonuje w województwie lubelskim to co jest najbardziej palące i co jest największym zapóźnieniem województwa lubelskiego, czyli brak infrastruktury komunikacyjnej.

Jak podkreśla wojewoda Czarnek najbardziej zakorkowany odcinek w Polsce na drodze krajowej to gmina Niemce. Od wielu lat trwały protesty mieszkańców tych okolic. I dopiero w ubiegłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, który stawia na zrównoważony rozwój i na poprawę infrastruktury drogowej w Polsce wschodniej, przeznaczył środki na realizację tej inwestycji – na Via Carpatię w kierunku Białegostoku, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Lublin-Lubartów. Fragmentu trasy niezwykle strategicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa tego regionu, ale przede wszystkim rozwoju gospodarczego.

Wojewoda podziękował GDDKiA za zaangażowanie w realizację tego zadania. Zadowolenie z inwestycji wyraził, uczestniczący w wydarzeniu, wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

W oparciu o decyzję środowiskową i ustalony przebieg przyszłej S19 wykonawca przygotuje koncepcję programową 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Dokumentacja będzie zawierała różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych). W ramach umowy, wartej ponad 3,8 mln zł, wykonawca przeprowadzi również badania geologiczne w terenie. Na realizację koncepcji programowej będzie miał 23 miesiące, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację inwestycji przewidziano na lata 2020-2024.

W ramach przyszłej inwestycji przebudowane zostanie obecne obejścia Lubartowa. Powstanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe.

***

S19 na terenie woj. lubelskiego

W przygotowaniu jest już cały odcinek przyszłej S19 od granicy z województwem mazowieckim do obwodnicy Lublina. W grudniu 2017 r. roku podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych dla sześciu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ponad 81 km pomiędzy granicą województw a węzłem Lubartów Północ. Dziś zawarto umowę na dalszy odcinek do obwodnicy Lublina. Zgodnie z PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) budowa tych odcinków ma zakończyć się w 2024 roku.

Z końcem października ub. roku zawarto umowy na realizację w trybie projektuj i buduj trzech odcinków S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (łącznie 33 km). Wykonawcy pracują już nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

W lutym planujemy podpisać umowy na kolejne trzy odcinki realizacyjne od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika (łącznie ok. 42 km). Ich budowa potrwa do połowy 2021 roku.

Lubelski Oddział GDDKiA odpowiada za przygotowanie i realizację ponad 32 km S19 na terenie woj. mazowieckiego. Na przełomie stycznia i lutego ogłosimy przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu trasy, spośród których decyzją środowiskową wskazany zostanie wariant do realizacji w trybie projektuj i buduj. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku w 2025 roku.

Data dodania artykułu: 2018-01-25
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u