SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowa na współprowadzenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej podpisana
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał na ręce wicestarosty międzyrzeckiego Rafała Mikuły, podpisaną przez premiera Piotra Glińskiego, umowę na współprowadzenie Muzeum Międzyrzeckiego.

Uroczyste przekazanie umowy na współprowadzenie Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. O taką decyzję Starostwo ubiegało się od 1999 r. i do tej pory nie udało się tego zrealizować. Wojewoda Władysław Dajczak podkreślił, że bardzo się cieszy jako wojewoda z tego ważnego momentu, na który Starostwo w Międzyrzeczu czekało 20 lat.

– Jest to wielkie, ważne wydarzenie. Jest to też docenienie ogromnego znaczenia Muzeum Międzyrzeckiego, które jest jednym z najstarszych muzeów na ziemiach zachodnich dla dziedzictwa narodowego. To wszystko wpłynęło na fakt podjęcia przez Pana Premiera Glińskiego decyzji o współprowadzeniu Muzeum – powiedział wojewoda, kierując również swoje podziękowania do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej, za ogromne wsparcie i zaangażowanie w tę sprawę.

Wojewoda Lubuski zaznaczył, że odkąd został wojewodą kilkukrotnie spotykał się ze starostami międzyrzeckimi i rozmawiali na temat możliwości wspólnego prowadzenie Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Międzyrzecki. Wynikiem tych rozmów był wniosek, skierowany przez starostę do wojewody. W tym roku ministerstwo przeznaczy na współprowadzenie muzeum pół miliona zł, a od przyszłego roku 1 milion zł przez 10 lat. Jest to radosna informacja dla naszego województwa.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że ta decyzja ma ważny wymiar w dwóch płaszczyznach. Symbolicznej, ponieważ podnosi rangę jednej z najstarszych placówek muzealnych w zachodniej Polsce, po drugie w wymiarze materialnym, a więc dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pozwoli lepiej zabezpieczyć potrzeby i zagwarantuje rozwój tej placówki.

– Polityka prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wobec instytucji kultury, która ma wymiar decyzji podejmowanych przez Premiera Glińskiego w ramach dbania o zrównoważony rozwój, jest troską państwa i naszego rządu o rozwój instytucji kultury, które mają zasięg nie tylko lokalny, ale są kluczowe dla całego regionu. Bardzo się cieszę, że będzie to nasza wspólna placówka – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

W ramach umowy w 2018 roku minister kultury przekaże muzeum dotację w wysokości nie niższej niż 500 tys. zł, a powiat nie mniej niż 300 tys. zł. Od 1 stycznia 2019 roku minister będzie przekazywał muzeum nie mniej niż 1 mln zł, a powiat - nie mniej niż 300 tys. zł. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego - jedyny królewski zamek piastowski w województwie lubuskim

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Kompleks muzealny to park o powierzchni 6 hektarów rozlokowany jest w widłach dwóch rzek, Obry i Paklicy. Zwiedzający mogą podziwiać bryłę zamku królewskiego z czasów Kazimierza Wielkiego. Na uwagę zasługuje również największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.

Na kompleks muzealno-parkowy składają się:

zamek z XIV wieku - jedyny królewski zamek piastowski na terenie województwa lubuskiego siedziba dawnego starostwa - budynek ten pochodzi z początków XVIII w. obecnie mieści się w nim ekspozycja muzealna, w jego sąsiedztwie znajdują się dwa niewielkie ogrody w stylu francuskim oficyna dworska z I połowy XVIII w. dom bramny - budynek odtworzony wzorowany na pierwotnym z XVIII w. budynek Karczmy Dworskiej z połowy XVIII w.

Data dodania artykułu: 2018-07-04
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u