SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowy na sprzęt dla strażaków
Świętokrzyscy samorządowcy podpisali umowy na wsparcie ochotniczych straży pożarnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim była wojewoda Agata Wojtyszek.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do ochotniczych straży pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 100 milionów złotych. Zakończył się nabór wniosków dla województwa świętokrzyskiego. Umowy z samorządowcami podpisali w Kielcach (27 i 28 marca) przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Wsparcie dla naszego regionu wynosi 5,5 mln zł.

Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - zreformowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zgodnie z programem, o wsparcie mogły ubiegać się gminy i miasta. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia. W spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Data dodania artykułu: 2018-03-30
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u