SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uniwersytet Ekonomiczny świętuje
Dziś (29 maja) przypada Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oprócz uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Wręczono również nagrody laureatom I edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Studiów Stacjonarnych UEK w latach 2015-2019. W uroczystościach wziął udział wojewoda Józef Pilch.
Chciałbym Państwu przekazać wyrazy wdzięczności za kontynuację realizacji misji Uczelni, wyznaczonej jeszcze w 1925 roku, kiedy to powstało Wyższe Studium Handlowe. Misji, którą zawsze było to, by dawać młodym ludziom klucz do przyszłości. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje Państwa umiejętność właściwego odczytania i dostosowania się do wymogów współczesności – do postępu, jaki obserwujemy w gospodarce, ale również w każdej dziedzinie życia człowieka - powiedział podczas obchodów wojewoda Józef Pilch.

Data dodania artykułu: 2017-05-30
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u