SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uniwersytet Gdański wyróżniony w Konkursie Verba Veritatis
W 12. edycji Konkursu Verba Veritatis Uniwersytet Gdański został wyróżniony za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. Wyróżniono także 6 innych uczelni, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się dzisiaj, 16 listopada 2017 w Warszawie.

32 tysiące złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu to pula nagród, jaka trafiła do laureatów 12. edycji Konkursu Verba Veritatis – autorów najlepszych prac o tematyce związanej z etyką biznesu. Do dwunastu edycji konkursu zgłoszono łącznie 272 prace konkursowe z 53 uczelni w Polsce. Z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, podczas tegorocznej uroczystości wręczenia nagród, wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach konkursu. Były to: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański.

Uniwersytet otrzymał dyplom uznania za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co przyczynia się do promowania postaw etycznych wśród studentów i realizacji zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie. W latach 2005-2017 uczelnia zgłosiła 12 prac do Konkursu Verba Veritatis

O konkursie:

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Zakres tematyczny konkursu:

– etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym Organizatorami konkursu są Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 16 listopada 2017 w Warszawie.

Data dodania artykułu: 2017-11-18
Autor artykułu: mat. prasowe UG
stat4u