SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczysta promocja w Krakowskiej Szkole Pożarniczej
W sobotę, 6 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej ukończyło 87 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 131 absolwentów XXXII Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:
- w przypadku Dziennego Studium Aspiranckiego:
- mł. asp. Mateusz Opiłka
- mł. asp. Urbańczyk Wojciech
- mł. asp. Kudełko Apoloniusz

natomiast w przypadku Zaocznego Studium Aspiranckiego:
- mł. asp. Anna Kret
- mł. asp. Paweł Dziędziel
- mł. asp. Paweł Dębowski

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta – zostało mianowanych 216 absolwentów. Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.

W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 216 absolwentów wśród których, oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, znalazło się trzech strażaków z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Awanse absolwentom studium dziennego i zaocznego na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim wręczył w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Promocję w dniu 6 sierpnia 2016 roku oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu gości, wśród których wymienić można: mazowieckiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Jarosława Kurka, komendantów szkół, komendantów miejskich i powiatowych PSP oraz dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej Lecha Gawryłowa

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Sobolowa.

Data dodania artykułu: 2016-08-10
Autor artykułu: mł. bryg. W. Dela
stat4u