SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych
W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności charytatywnej, ratowaniu życia ludzkiego, a także osobom zasłużonym w pracy zawodowej.

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

– Należą się Państwu ogromne słowa podziękowania. Gdyby nie to, że Państwo oddajecie część swojego życia na rzecz innych, byłoby nam trudno budować wspólnie przyszłość. Proszę, byście nie ustawali w swej działalności, jest ona nam wszystkim bardzo potrzebna – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek.

Za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk lokalnych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Janina Ujma.

Złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi zostało uhonorowanych zostało 11 osób, m .in. za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju kultury, za osiągnięcia artystyczne, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa.

Medalem za Ofiarność i Odwagę odznaczone zostały trzy osoby. Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano kilkadziesiąt osób.

Troje artystów Opery Śląskiej w Bytomiu zostało uhonorowanych Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order ten dzieli się na 5 klas:

klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medal za Ofiarność i Odwagę, nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury

Data dodania artykułu: 2016-09-28
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u