SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych
W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych. Otrzymało je kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności charytatywnej, ratowaniu życia ludzkiego, a także w pracy zawodowej.

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- To wyraz najwyższego uznania za to, co dla nas, obywateli Polski i mieszkańców województwa śląskiego Państwo zrobili. Wszystkim pokoleniom, ale szczególnie młodzieży, potrzeba autorytetów, na których można się wzorować. Proszę to wyróżnienie odczytywać jak tego typu odpowiedzialność - mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, gratulując osobom odznaczonym.

Na wniosek Wojewody Śląskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi Eugeniusz Kandzia. To samo odznaczenie za zasługi dla kultury polskiej otrzymał Andrzej Marczewski. Na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz leśnictwa w Polsce Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Zdzisław Dzwonnik i Witold Szozda.

Za działalność społeczną i charytatywną oraz upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych, rozwój weterynarii, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i za działalność na rzecz społeczności lokalnej odznaczono Srebrnymi Krzyżami Zasługi 10 osób. Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za zasługi w działalności na rzecz leśnictwa w Polsce otrzymało 6 osób.

Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczony został Jacek Wawrzynek.

Pracownicy Lasów Państwowych, Straży Miejskiej w Mysłowicach, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Częstochowie, Szkoły Policyjnej w Katowicach, Izby Celnej w Katowicach oraz Zakładów Azotowych w Chorzowie otrzymali Złote (26 osób), Srebrne (6 osób) i Brązowe (7 osób) Medale za Długoletnią Służbę.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Lesław Nowara.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medal za Ofiarność i Odwagę, nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Data dodania artykułu: 2016-10-25
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u