SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystości pogrzebowe płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher”
Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marka Łapińskiego i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Olbięcinie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza września 1939, ZWZ i AK, a także działacza kombatanckiego płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher”.

Na uroczystości obecni byli też m.in. reprezentujący ministra Jana Józefa Kasprzyka - szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Adam Lewandowski, wiceburmistrz Kraśnika Marzena Pomykalska, wiceburmistrz Kocka Maciej Tracz, dowódca Garnizonu Lublin mjr Michał Szmajda, a także dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marcin Krzysztofik.

Płk. Bolesław Kowalski w 1938 rozpoczął służbę wojskową w 9. Pułku Artylerii Lekkiej w Siedlcach. W trakcie polskiej wojny obronnej września 1939, był żołnierzem zwiadu w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Uczestniczył w bitwie pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską. W listopadzie 1939 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (po zaprzysiężeniu przyjął pseudonim „Wicher”), a następnie był żołnierzem Armii Krajowej. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych oraz działał w partyzantce na terenie Lubelszczyzny. Był również uczestnikiem Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie w której wziął udział jako żołnierz w składzie 10. kompanii 8 pułku piechoty AK w Lasach Gościeradowskich. Od 1990 był członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz współzałożycielem i wieloletnim prezesem Koła SPK w Olbięcinie. W 2017 został awansowany do stopnia pułkownika.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas nabożeństwa odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. – Pułkownik Bolesław Kowalski pozostanie w naszej pamięci tym, dla którego patriotyzm i troska o suwerenność naszej ojczyzny nie były pustymi słowami. Tym, który zaledwie rok temu odbierając awans na kolejny stopień wojskowy, podkreślał, że Jego „największą radością jest życie w wolnej Polsce”. (…). Wierny ideałom honoru i suwerennej Polsce był szykanowany w okresie PRL. (…). Polska, Lubelszczyzna, tracą dziś swojego bohatera. To wielki zaszczyt, że był z nami 101 lat. Odchodząc dziś na wieczną wartę, pułkownik Bolesław Kowalski pozostanie w zbiorowej pamięci tym, który swym życiem dał świadectwo odwagi, niezłomności i wierności niepodległej Polsce. Cześć Jego pamięci – napisał do uczestników uroczystości pogrzebowych prezes Rady Ministrów.

Płk. Bolesław Kowalski zmarł 2 marca, w wieku 101 lat. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Zasłużony dla województwa lubelskiego”, Medalem pamiątkowym „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945" i Krzyżem Walecznych – płk. „Wicher” odznaczony został jeszcze jednym Medalem. 7 marca, w dniu uroczystości pogrzebowych podsekretarz stanu w MON Marek Łapiński wręczył rodzinie nadany pośmiertnie płk. Kowalskiemu Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Płk. Bolesław Kowalski ps. „Wicher” spoczął na cmentarzu parafialnym w Wólce Olbięckiej.

Data dodania artykułu: 2018-03-11
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u