SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystości w XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
W piątek, 2 czerwca br., Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w uroczystym pożegnaniu absolwentów XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Jacek Styszyński – prorektor US i prof. Zbigniew Czerski – Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego US oraz wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.

Osiągnięcia w nauce tegorocznych absolwentów XIII LO zasługują na szczególnie uznanie. Spośród 145 uczniów aż 51 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W ciągu 3 lat swojej nauki wzięli oni udział w licznych olimpiadach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim, uzyskując w sumie 47 tytułów laureata i 85 tytułów finalisty. Dodatkowo, uczennica klasy matematyczno-fizycznej, Karolina Bassa, uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej, a dwaj jej koledzy będą uczestniczyli w innych międzynarodowych zmaganiach przedmiotowych: Michał Pychtin w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, a Bartosz Dzięcioł w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Utworzone w 1991 r. XIII LO w Szczecinie należy do grona najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. W organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych szczecińska „Trzynastka” w latach 2004–2010 siedmiokrotnie zajmowała I miejsce. Na czele rankingu XIII Liceum Ogólnokształcące znalazło się także w 2016 i 2017 r. W podsumowaniu przeprowadzonym przez organizatorów w 2013 r. szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Liceum 15-lecia rankingu”.

Uczniowie szczecińskiej „Trzynastki” wyróżniają się osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Od 1995 r. zdobyli w sumie 762 tytuły, w tym 261 tytułów laureata i 501 finalisty. Ponadto reprezentowali Polskę na międzynarodowych olimpiadach tematycznych, zdobywając medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej oraz na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Liceum blisko współpracuje z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, a patronat nad szkołą sprawują Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Warszawska.

Uczniom oraz nauczycielom XIII LO składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów

Data dodania artykułu: 2017-06-07
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u