SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania samochodów do jednostek OSP w KSRG woj. małopolskiego
17 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania samochodów do jednostek OSP w KSRG woj. małopolskiego, połączony z naradą roczną oraz uroczystym zakończeniem służby zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Piotra Konara.

W naradzie i uroczystości wzięli udział m.in.: posłowie na sejm RP – Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Krajewski i Jarosław Szlachetka, poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego – Edward Siarka, senator RP -Andrzej Pająk, szef Gabinetu Politycznego ministra Infrastruktury i Budownictwa - Łukasz Smółka, wicewojewoda małopolski – Piotr Ćwik, zastępca komendanta głównego PSP – st. bryg. Marek Jasiński, małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Stanisław Nowak wraz z zastępcami – st. bryg. Piotrem Konarem oraz st. bryg. Markiem Bębenkiem, komendant szkoły aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, dyrektor oddziału wykonawczego ZOW ZOSP RP – Kazimierz Sady, małopolski kapelan strażaków - ks. mł. bryg. Władysław Kulig, przedstawiciele samorządu terytorialnego w osobach starostów, burmistrzów i wójtów miast i gmin małopolski, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. małopolskiego, funkcjonariusze PSP, prezesi, naczelnicy i druhowie ochotniczych straży pożarnych.

Przybyłych gości przywitał małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Stanisław Nowak, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że miniony rok zapisał się w historii Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce w sposób szczególny. Stało się tak na skutek wydarzenia, które już na zawsze zapisało się w pamięci wszystkich jego uczestników – Światowych Dni Młodzieży 2016 - jednego z najważniejszych religijnych spotkań pod przewodnictwem papieża Franciszka. Dla całego środowiska pożarniczego, nie tylko z naszego województwa, było to wydarzenie bez precedensu. Jak podkreślił st. bryg. Stanisław Nowak ogrom zadań z jakimi przyszło się zmierzyć przy organizacji i zabezpieczeniu tak niezwykłego spotkania ludzi pochodzących z najdalszych zakątków świata, był nieporównywalny z żadnym realizowanym dotychczas przez strażaków.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie jednostkom OSP w KSRG woj. małopolskiego samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w roku 2016 ze środków pochodzących z dotacji dla KSRG, środków MSWiA, środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji KG PSP, środków z pożyczek z NFOŚIGW i WFOŚiGW oraz środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zanim nastąpiło wręczenie aktów przekazania samochody zostały poświęcone przez księdza kapelana mł. bryg. Władysława Kuliga.

W dalszej części uroczystości małopolski komendant wojewódzki PSP wręczył okolicznościowe upominki w podziękowaniu za bezpośrednią pomoc w realizacji zadań spoczywających na Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości zaproszeni goście zabrali głos.

Następnie odbyła się ceremonia zdania obowiązków zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP przez st. bryg. Piotra Konara. Odczytano decyzje komendanta głównego PSP w sprawie odwołania ze stanowiska zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, po czym st. bryg. Piotr Konar złożył meldunek o zdaniu pełnionych obowiązków. Podczas uroczystości padały liczne słowa podziękowań za wspólnie przepracowane lata. Podkreślić należy, że st. bryg. Piotr Konar służył 34 lata a funkcję zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP pełnił od ponad 11 lat. Nie ulega wątpliwości, że sukces związany z profesjonalnym zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży był w znacznej mierze zasługą doświadczenia i zaangażowania st. bryg. Piotra Konara.

Następnie odbyła się odprawa kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego, którą uroczyście rozpoczął st. bryg. Stanisław Nowak. Podczas narady małopolski komendant wojewódzki PSP oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Krakowie szczegółowo omówili zadania zrealizowane przez strażaków w woj. małopolskim w 2016 r.

Kolejno głos zabrał st. bryg. Marek Jasiński, który omówił plany działania na rok bieżący, kładąc szczególny nacisk na przedsięwzięcia związane z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Podsumowując naradę st. bryg. Stanisław Nowak przedstawił kierunki działań strażaków w roku 2017, zwracając uwagę na ważne zadanie, jakim będzie zabezpieczenie mającej się odbyć w dniach 2 – 12 lipca 2017 r. w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W 2016 roku strażacy w małopolsce interweniowali 35 084 razy, co stanowi spadek liczby interwencji w stosunku do roku 2015 o aż 22 %. O tym jak wysoce wyspecjalizowaną formacją jest Państwowej Straży Pożarnej, może świadczyć to, że w ubiegłym roku zaledwie co czwarta interwencja związana była z gaszeniem pożaru. Statystycznie strażacy w 2016 roku wyjeżdżali do zdarzenia co 14 minut i 59 sekund, do miejscowego zagrożenia co 22 minut i 05 sekund, do pożaru co 59 minuty i 50 sekund, a do alarmu fałszywego co 3 godziny i 45 minut.

Data dodania artykułu: 2017-02-21
Autor artykułu: st. kpt. Sebastian Woźniak
stat4u