SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wziął udział w VII posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania m.in. wskazano kandydata do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z punktów posiedzenia było przyjęcie opinii w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 dla województwa mazowieckiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawił założenia tego dokumentu, który zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymaga zaopiniowania, m.in. przez WRDS. Plan, przygotowywany każdego roku przez samorząd województwa, określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia.

Podczas spotkania podjęto uchwałę w sprawie wskazania kandydata do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na to stanowisko został zarekomendowany Bernard Cieślik. Ponadto podsumowano posiedzenia zespołów roboczych ds. ochrony zdrowia oraz oświaty.

Ostatnim punktem posiedzenia WRDS było powołanie zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu społecznego i zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, której ostatnie posiedzenie odbyło się we wrześniu 2015 r. W WRDS zasiadają: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Głównymi zadaniami WRDS są: rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, a także mediacja w konfliktach między pracodawcami a pracownikami.

Data dodania artykułu: 2017-03-03
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u