SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,WOJEWODA POWOŁAŁA NOWY ZESPÓŁ
Pod przewodnictwem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. diagnozy oraz analizy zagrożeń.

Zespół został powołany jako grono doradcze działające w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Rządowy program – koordynowany centralnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ma poruszyć, pobudzić, uaktywnić i zintegrować różne podmioty i instytucje, ale również społeczności lokalne w zakresie rozpoznawania zagrożeń, przeciwdziałania im, ale także rozpowszechniania zasad bezpiecznych postaw i zachowań.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, dynamika zagrożeń współczesnego świata sprawia, że kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stały się kluczowe zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. „Z jednej strony w sytuacjach kryzysowych do dyspozycji mam Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który wspomaga procesy podejmowania decyzji i koordynacji działań. Z drugiej strony funkcjonuje Wojewódzki Zespół ds. Programu Razem Bezpieczniej, który ma na celu inicjowanie wspólnych działań , często o charakterze prewencyjno- profilaktycznym, mających za zadania poprawę różnych aspektów bezpieczeństwa. Jednakże kluczowym aspektem pozostaje diagnozowanie i analizowanie zagrożeń oraz identyfikacja problemów w obszarze zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, dlatego zdecydowałam o powołaniu prekursorskiego Zespołu, który będzie stanowił swego rodzaju platformę wymiany informacji na temat potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania ich ewentualnemu rozwojowi” – powiedziała wojewoda.

W posiedzeniu, które odbyło się w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie uczestniczyli przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, służb mundurowych, służb odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, straży granicznej, służb skarbowych, świata nauki i wymiaru sprawiedliwości. Po naradzie wojewoda Ewa Leniart wraz z komendantem wojewódzkim Policji mł. insp. Henrykiem Moskwą spotkali się z przedstawicielami mediów lokalnych, aby poinformować ich o zadaniach, które będą realizowane przez nowo powołany Zespół.

Data dodania artykułu: 2018-05-14
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u