SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Gliwicach odsłonięto pomnik ku czci cichociemnych
Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomieja Grabskiego oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka odsłonięto dzisiaj w Gliwicach pomnik ku czci cichociemnych. Obelisk upamiętnia sześciu oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, których losy w różny sposób były związane z Gliwicami. Każdemu z nich udało się przeżyć wojnę. Wśród sześciu bohaterów walczących za Ojczyznę jest kpt. Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” – ostatni żyjący cichociemny, który wziął udział w uroczystości.

– Rolą Polski, rolą instytucji państwowych jest odzyskiwanie godności, abyśmy nie zapomnieli o bohaterach. Ta rola została dziś spełniona. […] - mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który podkreślił, że jako gliwiczanin z dumą może stwierdzić, że mieszkańcy tego miasta bronili wolności, demokracji i niepodległości naszej Ojczyzny.

Gliwiccy cichociemni to: urodzony w Gliwicach por. Edward Andrzej Kiwer ps. „Biegaj” (1919-1987), por. Bolesław Jan Polończyk ps. „Kryształ” (1906-1996), który w Gliwicach mieszkał i pracował 22 lata, ppor. Leszek Medard Ignacy Ratajski ps. „Żal” (1907-1975) – w Gliwicach pracował i mieszkał 17 lat, 95-letni kpt. Aleksander Jan Michał Tarnawski ps. „Upłaz” (ur. 1921) , który w Gliwicach mieszka już 70 rok, mjr Bogusław Ryszard Wolniak ps. „ Mięta” (1907-1986) – w Gliwicach pracował i mieszkał przez 34 lata oraz ppor. Antoni Marian Piotr Żychiewicz ps. „Przerwa” (1919-2005), z Gliwicami związany był przez 52 lata.

Uroczystości z udziałem wojska oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych rozpoczęły się w południe mszą świętą w kościele św. Barbary. Po nabożeństwie odsłonięto pomnik cichociemnych przy kościele w asyście kompanii honorowej 6. Batalionu Powietrznodesantowego.

Głównym organizatorem uroczystości pod patronatem Ministra Obrony Narodowej był Społeczny Komitet Pamięci im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”.

Sejm RP ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. „Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie. Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie profesjonalne i specjalistyczne przeszkolenie, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi na fakt, iż ich zasługi w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wyjątkowe, powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych” – czytamy w uchwale.

Cichociemni to specjalnie szkoleni żołnierze polskiej armii, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich zadaniem była organizacja i szkolenie ruchu oporu oraz walka z niemieckim okupantem. Cichociemnymi zostawali wyłącznie ochotnicy. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim miało miejsce pierwsze lądowanie cichociemnych w kraju, które było jednocześnie pierwszym zrzutem spadochroniarzy do okupowanej Europy. Do końca wojny do Polski tą drogą trafiło 316 żołnierzy.

Data dodania artykułu: 2016-10-28
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u