SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Katowicach coraz bezpieczniej na drogach
Pracownicy Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice przygotowali raport „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice w 2014 roku oraz porównania za lata 2010-2014”. Od pięciu lat w Katowicach zauważalna jest znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu – to główny wniosek płynący z lektury raportu przygotowanego przez katowicki Urząd Miasta. W 2014 roku w stosunku do 2010 roku ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o ponad 7% (spadek z 298 do 276). Natomiast zestawiając rok 2014 z rokiem 2007 – ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o niemal 50%. Tym samym 2014 rok był najbezpieczniejszym w analizowanym okresie.

Mniejsza liczba wypadków – oznacza również mniejszą liczbę rannych. Przykładowo – w roku 2007 było ich 644, w 2010 – 373, a w 2014 – 322. Oznacza to spadek liczby rannych w 2014 roku w stosunku do 2007 roku o połowę, a w porównaniu z 2010 rokiem, o ponad 13%.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione wskaźniki uzyskano pomimo znacznego wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów – tj. o 16% w latach 2010-2014 (wzrost z 217 tys. do 251 tys. pojazdów).

Urząd Miasta w Katowicach na bieżąco analizuje miejsca o podwyższonej wypadkowości i podejmuje skuteczne działania prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Takie działania to m.in. wprowadzanie ograniczeń prędkości, modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (np. minironda, korekta przebiegu szyn tramwajowych), budowa specjalnych „przystanków tramwajowych wiedeńskich” (tj. wyniesienie fragmentu jezdni do poziomu chodnika, co wpływa na spowolnienie ruchu pojazdów), sygnalizacja świetlna w trybie all red (tj. cały czas pali się dla pojazdów czerwone światło – dopiero nadjeżdżający pojazd, który zwalnia do przepisowej prędkości „uruchamia” zielone światło).

Data dodania artykułu: 2015-07-17
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u