SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Krakowie powstanie Muzeum im. gen. Władysława Andersa
Wojewoda Małopolski oraz Uniwersytet Pedagogiczny będą współdziałać w sprawie utworzenia w Krakowie Muzeum im. Generała Władysława Andersa. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Ćwika, Wojewodę Małopolskiego i Profesora dra hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uczelni nastąpiło dziś w Krakowie. Inicjatywę objęła patronatem honorowym Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a zarazem córka Generała.

Zamysł utworzenia Muzeum wiąże się, jak widnieje w preambule: z potrzebą upamiętnienia ofiar represji i czasów przymusowego wypędzenia obywateli Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej wraz z częściową możliwością ich wyjścia z niewoli, utworzenia „Armii Andersa”, jej walki z najeźdźcą i tworzenia żołnierskiej emigracji niepodległościowej – jedynego nieskrępowanego po wojnie głosu Wolnej Polski w świecie i kontynuatora ciągłości suwerennej II Rzeczypospolitej w czasach komunistycznego zniewolenia kraju i likwidacji elit narodowych.

Wiele dokumentów zebranych dotychczas przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie znalazłoby swoje miejsce w planowanym do utworzenia muzeum. Jak podaje podpisany list intencyjny: W Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znajduje się około 300. relacji ludzi (w zapisie audiowizualnym), którzy wyszli wraz z gen. Władysławem Andersem w 1942 z ZSRS. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Dodatkowo, w Centrum znajdują się tysiące dokumentów i fotografii związanych z opisywanym exodusem i jego konsekwencjami. Materiały zostały zebrane podczas wielokrotnych misji naukowych do Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, RPA, Australii i Izraela oraz podczas prac w Polsce. Dokumentacja ta, obecnie przechowywana w Forcie Skotniki stanowi podwaliny pod nowe muzeum, które będzie szczególnie ważne dla kształtowania świadomości historycznej kolejnych młodych pokoleń.

Lokalizacja przyszłego muzeum w Krakowie ma doniosłe znaczenie ze względu na liczne grono Sybiraków, które osiedliło się tutaj po wojennej tułaczce, jak również ich potomków, mieszkających dotąd w Krakowie lub odwiedzających tutaj rodzinne groby.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego im. Gen. Broni Władysława Andersa przy ul. Rakowickiej w Krakowie w obecności m. in. Arkadiusza Urbana – Doradcy Sekretarza Stanu, Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dra hab. prof. UP Huberta Chudzio, Danuty Sedlak, Prezesa Związku Sybiraków - Oddział Katowice oraz przedstawicieli mediów.

Data dodania artykułu: 2017-09-18
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u