SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Toruniu Strażnicy Miejscy pomogą uczniom.
1 września 2014 roku bezpieczeństwa dzieci i młodzieży biorących udział w rozpoczęciu roku szkolnego będą pilnowały wzmożone patrole Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze pełniący służbę przy szkołach będą między innymi pomagać najmłodszym w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Stróże prawa szczególną uwagę zwrócą również na kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego przy toruńskich placówkach oświatowych. Ich zadaniem będzie także eliminowanie zjawisk o charakterze patologicznym tj. osób zakłócających ład i porządek publiczny, spożywających alkohol, dopuszczających się rozbojów, wymuszeń, sprzedających narkotyki, a także nawiązanie kontaktów z dyrekcjami szkół. W celu egzekwowania ograniczenia prędkości w ruchu drogowym w pobliżu szkół zostanie ustawiony fotoradar.

Nasilone działania będą kontynuowane przez okres dwóch tygodni. Następnie przez cały rok szkolny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół pilnować będą dzielnicowi Straży Miejskiej oraz wspólne patrole z Policją w ramach tzw. patroli szkolnych.

Data dodania artykułu: 2014-09-01
Autor artykułu: źródło-www.torun.pl
stat4u