SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Urzędzie Wojewódzkim o „ustawie dekomunizacyjnej”
Gminni samorządowcy oraz pracownicy urzędów spotkali się dziś w Urzędzie Wojewódzkim, aby rozmawiać na temat wprowadzania założeń tzw. "ustawy dekomunizacyjnej". Spotkanie informacyjne odbyło się z inicjatywy wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W kwietniu br. parlament przyjął Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z jej zapisami nazwy między innymi dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann po powitaniu przybyłych gości, podziękował za liczny udział i za zainteresowanie zagadnieniami, jakie wiążą się z wprowadzeniem ustawy. Szczegóły przybliżył samorządowcom doktor Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. - Obecnie najwięcej wątpliwości pojawia się w odniesieniu do nazw ulic. W mniejszym zakresie do innych obiektów - mówił.

W spotkaniu brał udział także dr Maciej Korkuć z krakowskiego IPN, który wygłosił prelekcje na temat prowadzenia polityki pamięci: - Jako państwo jesteśmy zobowiązani zadbać o pamięć i szacunek wobec ofiar totalitaryzmu. Polityka pamięci musi być oparta o prawdę i musi przypominać nasze doświadczenia - mówił historyk.

„Ustawa dekomunizacyjna” nakłada na samorządy obowiązek zmiany nazwy danego obiektu bądź ulicy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku niewykonania tej czynności nową nazwę, po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej, nadaje wojewoda. Instytut udziela także porad samorządom wspierając je w procesie zmiany nazw odnoszących się do ustrojów totalitarnych. Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest przedstawienie zapytania odnoszącego się do konkretnej nazwy oraz złożenie dokumentacji dotyczącej okoliczności nadania danego patronatu.

Data dodania artykułu: 2016-12-01
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u