SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W drodze do niepodległości - wystawa w Olsztynie
W holu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę „W drodze do niepodległości”, która jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę wolności, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. W spotkaniu inaugurującym uczestniczył wojewoda Artur Chojecki, który podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o dziejach naszej Ojczyzny.

Droga do upragnionej wolności nie była łatwa, dlatego tym bardziej w 100-rocznicę tego doniosłego wydarzenia musimy przypominać obecnemu pokoleniu o tym, że niepodległość jest jedną z najważniejszych wartości. Wartością, która nigdy nie powinna ulec dewaluacji. Wartością, która zawsze powinna znajdować się na liście priorytetów każdej władzy, każdego społeczeństwa, każdego narodu – powiedział wojewoda. Cieszę się, że zarówno wystawa, jak i wszystkie elementy jej towarzyszące, będą prezentowane w całej Polsce, w wielu instytucjach, a przede wszystkim w szkołach, bo to właśnie w nich kształcą się kolejne pokolenia Polaków - młodzi ludzie, którzy nie tylko powinni znać historię, ale także się z nią identyfikować, tworząc społeczność światłych obywateli oddanych idei patriotyzmu – dodał Artur Chojecki.

Wystawa przygotowana w oparciu o materiały historyczne składa się z 30 plansz, które ilustrują i opisują najistotniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, w tym poprzedzające z 1917 roku i te późniejsze, z początku lat 20. XX wieku. Do tej formuły narracji nawiązuje także 14 plansz, które oprócz kalendarium, prezentują sylwetki wybitnych postaci związanych z walką o niepodległość, jej utrwalaniem i tworzeniem suwerennego państwa. Wystawa została stworzona na bazie kalendarium wydarzeń istotnych dla odzyskania niepodległości oraz budowania II RP. 30 tablic opisuje historię od formowania się legionów w 1914r., aż po reformę Grabskiego, która w 1924 roku wprowadziła polski złoty, jako jedyną obowiązującą walutę w Polsce. Tablice ilustrowane zdjęciami z zasobu NAC i skanami dokumentów pochodzącymi z zasobu Archiwum Akt Nowych, pozwalają przyswoić wiedzę na temat formowania się granic i rozwoju Państwa Polskiego. Oglądający będą mieli okazję zapoznać się w chronologicznym porządku z wydarzeniami, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, ale też z wydarzeniami i osobami, które były ważne dla rozwoju państwa.

Inicjatorami wystawy są spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach projektu „Dla Niepodległej” przygotowany został szereg materiałów edukacyjnych dla szkół:

kalendarium niepodległościowe, w formie mobilnych wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości – każda wystawa rozpocznie się konkursem wiedzy historycznej dla uczniów danej szkoły pakiet edukacyjny pn. “Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej” – zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym uczniowie będą mogli się przenieść w czasie, w klimat 1918 roku plansze edukacyjne w formie kalendarza prezentującego wydarzenia niepodległościowe i sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu – do grudnia 2018 roku plansze służyć będą jako kalendarz, następnie po odcięciu kalendarium pozostaną na wyposażeniu szkoły jako pomoc dydaktyczna strona dlaniepodleglej.pl – źródło informacji historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości, nauczyciele znajdą tu gotowe scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów.

Data dodania artykułu: 2018-06-07
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u