SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier w Sejmie
W dniach 4-5 oraz 14-15 października br. w Sejmie zostało zorganizowano specjalne zwiedzanie dla osób niepełnosprawnych w ramach V Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. Sejm już po raz trzeci włączając się w tę akcję, stara się przyczynić do wyrównywania szans osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i jednocześnie być przykładem dla innych w pokonywaniu barier dotyczących równego dostępu obywateli do najważniejszych instytucji.

Polski Sejm jest miejscem przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Ma certyfikat „Obiekt bez barier”. Budynki sejmowe są dostosowane do tego, aby osoby z różnym typem niepełnosprawności mogły w nich pracować, przemieszczać się, ale również je zwiedzać. Zostały zlikwidowane wszelkie bariery architektoniczne. Ponadto z myślą o osobach niepełnosprawnych została poszerzona oferta edukacyjna Sejmu. Dla osób niewidomych przygotowano specjalny model Sali Posiedzeń Sejmu oraz mapy tyflograficzne, a pracownicy oprowadzający zorganizowane grupy wycieczkowe są przeszkoleni w zakresie audiodeskrypcji. Oprócz tego w Punkcie Informacyjnym Sejmu jest dostępna usługa tłumaczenia migowego online.

Najliczniejszą grupą osób, które zobaczyły Sejm w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier były osoby niesłyszące i niedosłyszące. Sejm odwiedzili też m.in. goście niewidomi i słabowidzący czy też poruszający się na wózku, a także osoby niepełnosprawnie intelektualnie. Część zaproszonych osób przyszło w towarzystwie rodziny i asystentów. Trasa zwiedzania wiodła przez miejsca znane z medialnych relacji m.in.: Hall Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń Sejmu oraz Korytarz Marszałkowski.

Osobom niewidomym i poruszającym się na wózkach została udostępniona Sala Posiedzeń Sejmu. Goście niewidomi i niedowidzący mieli wyjątkową możliwość poznania z bliska architektury sejmowej dotykając m.in. płaskorzeźb, rzeźb, mebli czy też dzwonka, którego używa czasami Marszałek Sejmu podczas obrad Sejmu, bowiem tylko dotykiem są w stanie poznać to, co inni widzą. Ponadto tuż przed zwiedzeniem Sali Posiedzeń Sejmu goście mogli zapoznać się z jej modelem wykonanym z brązu i opisem w języku Braille’a.

Z kolei osoby poruszające się na wózkach mogły zobaczyć drugą, niższą mównicę, specjalnie dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzi szklany podjazd. Goście podkreślali jak ważne było dla nich zobaczenie z bliska Sejmu, miejsca gdzie uchwalane są ustawy decydujące o kształcie współczesnego państwa i społeczeństwa polskiego. Wizyta w Sejmie była też okazją do zapoznania się z historią parlamentaryzmu, pracą organów sejmowych i architekturą. Zwiedzający Sejm w ramach projektu WFKBB podkreślali wagę tego przedsięwzięcia, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mają równy dostęp do budynków najważniejszych instytucji i kultury. Dla każdego uczestnika zwiedzania Sejmu zostały przygotowane materiały edukacyjne i promocyjne.

Data dodania artykułu: 2017-10-23
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u