SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Waszą misją jest służba. Nowi oficerowie w Policji
„Pamiętajcie o tym, że Waszą misją jest służba. Służycie Ojczyźnie, chronicie ludzi, ale działacie na podstawie i w granicach prawa. To jest niezwykle ważne” – powiedział szef MSWiA, zwracając się do nowo mianowanych oficerów Policji. Uroczysta promocja absolwentów odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 168 absolwentów policyjnej uczelni, w tym 25 kobiet.

Szef MSWiA przypomniał, że kierownictwo ministerstwa oraz rząd są zobowiązane do tworzenia funkcjonariuszom Policji warunków do godnej służby. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane oraz wzrost wynagrodzeń.

Minister odniósł się także do etosu służby funkcjonariuszy. „Trzeba pamiętać także o tych, którzy sprzeniewierzają się składanej przysiędze. Wobec nich będą wyciągane konsekwencje. To jest prosta zasada. Przestrzeganie tej zasady jest warunkiem powodzenia naszej wspólnej misji, a więc zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski” – przestrzegł minister Błaszczak, zapowiadając przy tym, że będzie nagradzał wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.

Wiceminister Jarosław Zieliński odniósł się do procesu transformacji w Policji, który właśnie ma miejsce. „Policja jest przywracana społeczeństwu. Chodzi o to, żeby była blisko ludzi i dla ludzi” – powiedział wiceszef MSWiA. Pogratulował również awansu na pierwszy stopień oficerski oraz przypomniał, aby funkcjonariusze przestrzegali prawa i zasad, które zawarte są w rocie ich ślubowania.

„Polska jest rzeczywiście oazą spokoju. To również Wasza zasługa. 89% Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To najwyższa wartość w historii ostatnich 30 lat.” – dodał na koniec minister Mariusz Błaszczak, dziękując funkcjonariuszom za ich służbę.

W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, oprócz szefa i wiceszefa MSWiA, wzięli także udział nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko - mazurski, mł. insp. Marek Fałdowski, komendant-rektor WSP w Szczytnie, kadra uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych oraz członkowie rodzin funkcjonariuszy.

Uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie specjalistyczne wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także predysponują do objęcia stanowisk kierowniczych. Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoby, które potrafią kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową.

Data dodania artykułu: 2017-06-07
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u