SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Więcej karetek, mniej eS-ek na Warmii
Minister Zdrowia pismem z 7 maja br. poinformował wojewodę o akceptacji zaktualizowanego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zmiany w planie dotyczą przekwalifikowania z dniem 1 czerwca br. pięciu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistycznego) na pięć ZRM typu P (podstawowego). Dotyczy to karetek stacjonujących w Lidzbarku Warmińskim, rejon operacyjny 28/17, Mrągowie, rejon operacyjny 28/06, Biskupcu, rejon operacyjny 28/10, Szczytnie, rejon operacyjny 28/11 oraz Piszu, rejon operacyjny 28/04.

Zmieni się również miejsce stacjonowania ZRM P w rejonie operacyjnym 28/10, które zostanie przeniesione z Żardenik do Jezioran. Warto podkreślić, że również od 1 czerwca województwo otrzyma 2 nowe Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P, które w wymiarze 24-godzinnym będą obsługiwać dwa rejony operacyjne: w Działdowie (28/21) i Lidzbarku Warmińskim (28/17).

W ten sposób od czerwca mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego będzie obsługiwać 80 karetek (o dwie więcej niż do tej pory), w tym 20 typu S i pięć karetek wodnych na sezon letni. Zmniejszenie liczby ZRM typu S było spowodowane problemami z obsadą tych karetek. Dysponenci, w większości szpitale, od dłuższego czasu sygnalizowali problemy z zatrudnieniem lekarzy do ich obsady.

Data dodania artykułu: 2018-05-13
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u