SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Więcej pieniędzy na SOR-y i stypendia na Śląsku
Aż 52,5 mln złotych na SOR-y i stypendia dla pielęgniarek w naszym województwie - takie informacje przekazał dziś minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podczas konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Środki będą przeznaczone na sprzęt dla szpitali, wsparcie dla przyszłych pielęgniarek oraz kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – a wszystko w ramach dwóch ministerialnych programów: „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” oraz „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

– Chcielibyśmy, żeby ochrona zdrowia wciąż się poprawiała, tym bardziej, że Śląskie jest szczególnym województwem na mapie zdrowia. Potrzebne jest jednak wsparcie rzeczowe, w sprzęcie, stąd przeznaczamy środki na doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych – wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dofinansowanie przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służy szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. W województwie śląskim wsparcie otrzymają SOR-y szpitali w: Częstochowie, Zawierciu, Chorzowie, Katowicach, Jaworznie, Rybniku. W sumie w ramach programu „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” zostanie podpisanych w województwie śląskim 6 umów na kwotę ponad 2,4 mln zł. Dzisiaj minister zdrowia podpisał umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Łączna wartość trzech podpisanych umów to ponad 1,4 mln zł.

- Cieszy nas, że wśród dodatkowych zadań wpisanych do "Programu dla Śląska" są również projekty dotyczące ochrony zdrowia. Tym bardziej, że sprzęt ratować będzie naszych najmłodszych mieszkańców – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” umowy na stypendia dla pielęgniarek opiewające na ponad 6,3 mln zł, podpisano dziś z Wyższą Szkołą Medyczną w Sosnowcu oraz Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Wsparcie otrzymają jeszcze cztery uczelnie: w Bielsku-Białej, Katowicach i dwie uczelnie w Częstochowie, czyli łącznie 6 placówek.

- Samym sprzętem nie rozwiążemy jednak problemów, jeśli nie będzie lekarzy, pielęgniarek czy ratowników. Dlatego podejmujemy różne działania, takie jak wsparcie finansowe dla pielęgniarek i położnych uczących się. To jest po to, aby one chciały wejść do zawodu po skończonych studiach, bowiem aż 30 procent tego nie robi – mówi minister Szumowski dodając, że w ostatnim roku o 10 tys. wzrosła liczba pielęgniarek pracujących w Polsce. - To jednak wciąż za mało – potwierdza prof. Łukasz Szumowski. Dlatego część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie - absolwenci wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

W najbliższym czasie w województwie śląskim zostaną podpisane również 3 umowy na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej o łącznej wartości 26,5 mln zł.

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii

programy profilaktyczne infrastrukturę pracowni diagnostycznych

programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych kształcenie kadr medycznych dzienne domu opieki medycznej

centra symulacji medycznej działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało ponad 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w całym kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie śląskim podpisano ponad 56 umów o wartości blisko 413 mln zł na dofinansowanie m.in. inwestycji infrastrukturalnych oraz na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe.

Data dodania artykułu: 2018-10-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u