SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wiceminister środowiska na posiedzeniu WZZK w Zgierzu
W kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pożaru składowiska odpadów na terenie dawnego zakładu Boruta w Zgierzu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Od piątku trwa gaszenie pożaru składowiska odpadów.

Na wniosek wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował na miejsce pożaru żołnierzy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w związku z tym, że do atmosfery wyemitowanych została duża ilość substancji pochodzących ze spalania odpadów komunalnych.

- Od początku tego zdarzenia, a więc od nocnych godzin w ubiegły piątek towarzyszy mu dalece posunięta troska społeczna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sukcesywnie wydaje komunikaty dotyczące skali zagrożenia dla zdrowia mieszkańców dotkniętych konsekwencjami tego zdarzenia. W związku z tym wczoraj wystąpiłem do Ministra Obrony Narodowej o przysłanie do nas takiej mobilnej stacji analitycznej – Centralnego Ośrodka Analiz Skażeń. Oficerowie, którzy kierują tą jednostką już u nas są – podkreślił wojewoda łódzki.

Podczas odprawy ustalono szczegóły działań Wojskowego Zespołu Zadaniowego - żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń pobiorą próbki wody i gleby z terenów nad którymi zawisła chmura dymu z pożaru wysypiska. Przedstawiciele jednostek samorządowych z Gminy Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Lutomiersk i Konstantynów Łódzki wskażą miejsca, z których zostaną pobrane próbki do badania.

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Zgierz wydzielone z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń podzieliło się na dwie grupy. Pierwsza pojechała na teren samorządów: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, druga pobiera próby w rejonie prowadzonej akcji gaśniczej.

Zastępca dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń Krzysztof Budyn powiedział: - We wniosku Pan Wojewoda zwrócił się do Ministra o wsparcie jego działań w zakresie oceny sytuacji skażeń, która mogła zaistnieć po zaistniałym pożarze. W związku z tym jesteśmy przygotowani, żeby dokonać pomiaru skażeń tutaj na miejscu jak również pobrać próby materiałów prawdopodobnie skażonych w postaci gleby, wody z różnych miejsc.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podkreślił: - Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie i osobom zaangażowanym w akcję - strażakom, z którymi miałem okazję rozmawiać na miejscu. Z rozmów ze strażakami wynika, że w tak trudnej akcji jeszcze nie brali udziału. Dziękuję Panu Wojewodzie za koordynację wszystkich służb, które bardzo sprawnie tutaj działają.

- Oczywiście do takich sytuacji nie powinno dochodzić, niestety w tym roku dochodzi w znacznie większym stopniu. Wychodzi na jaw, że bardzo sprawnie działa dzisiaj zorganizowana przestępczość w obszarze środowiska. To są przedsiębiorstwa gospodarcze, które dotykają środowiska i nas wszystkich, którzy w środowisku funkcjonujemy – zaznaczył wiceminister środowiska.

Wiceminister Sławomir Mazurek powiedział: - Swoje działanie przeprowadzi także Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Będziemy z całą starannością dochodzić do osób, które za takim procederem stoją. Wymaga to współpracy wszystkich służb – dlatego współpracujemy z krajową administracją skarbową, z prokuraturą, z policją, strażą pożarną w tej dziedzinie – zaznaczył wiceminister środowiska i dodał: - Z całą konsekwencją będziemy ścigać sprawców tego typu przestępstw. Już teraz trwają prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach, aby kolejne luki w prawie likwidować.

Data dodania artykułu: 2018-05-29
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u