SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wicewojewoda na Święcie Służby Więziennej w Opolu Lubelskim
Służba Więzienna jest trzecią, największą uzbrojoną formacją mundurową w Polsce i należy do najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Jak każda formacja państwowa ma swoje święto, które na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej przypada 8 lutego. Z tej okazji wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Andrzejem Odyńcem odwiedzili Zakład Karny w Opolu Lubelskim, który jest najmłodszą jednostką na Lubelszczyźnie.

Wizyta została połączona z uroczystością wręczenia srebrnych i brązowych medali za zasługi dla pracy penitencjarnej. Dekoracji, w imieniu ministra sprawiedliwości, dokonał wicewojewoda Gmitruczuk, w asyście dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierza Głucha oraz dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim płk Leszka Wojciechowskiego.

Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz komendant wojewódzki Policji insp. Robert Szewc. W czasie wydarzenia funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

– To dla mnie niezwykły zaszczyt spotkać się z państwem w dniu waszego święta – święta Służby Więziennej. Bo jest to zaiste służba, służba Rzeczypospolitej i jej obywatelom. W dawnych czasach więźniowie byli przetrzymywani w lochach bądź w wieżach. Taki rodzaj kary miał za zadanie nastraszyć więźniów. Obecnie główny nacisk w czasie odbywania kary w zakładzie karnym kładzie się na resocjalizację – powiedział Robert Gmitruczuk.

– W dniu dzisiejszym uczestniczymy w obchodach państwa święta, w jednym z najnowocześniejszych zakładów karnych nie tylko w Polsce, ale i Europie. Nie ma tu wieżyczek obserwacyjnych, z których funkcjonariusze pilnują, by nikt z osadzonych nie uciekł. Mamy tu do czynienia z najnowocześniejszymi systemami zabezpieczeń wykorzystywanymi z powodzeniem również na świecie. Warto jednak pamiętać, że najważniejszym elementem sprawnie i skutecznie działającego zakładu karnego są ludzie – funkcjonariusze Służby Więziennej. I za to państwu dziękuję, bo żadne zabezpieczenie publiczne i żadne nowinki technologii nie byłyby w stanie skutecznie oddzielić niebezpiecznych przestępców od spokojnych i wolnych ludzi, gdyby nie państwa postawa. Gratuluję osobom odznaczonym i awansowanym. Życzę wszystkiego najlepszego: spokojnej i bezpiecznej służby – niech ten spokój i to bezpieczeństwo roztacza się na państwa najbliższych, rodziny i na całą Rzeczpospolitą. W imieniu rządu, ale i jako obywatel dziękuję, że dzięki państwa wytężonej pracy znaczna część osób odbywających wyrok przechodzi pozytywnie proces resocjalizacji, a ci, którzy stanowią potencjalne zagrożenie są skutecznie odizolowani od reszty społeczeństwa – dodał wicewojewoda.

Podczas wizytacji goście obejrzeli krótkometrażowy film o funkcjonowaniu jednostki w Opolu Lubelskim. Następnie dyrektor Wojciechowski oprowadził przybyłych po terenie zakładu karnego.

Jednostka w Opolu Lubelskim to zakład typu zamkniętego. Przebywają w niej mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodociani przestępcy. Zakład ten jest jedną z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Europie. Przesądzają o tym zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne. Jako zakład karny zamknięty posiada najwyższy stopień zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Zlokalizowany jest na peryferiach miasta i zajmuje teren o powierzchni 5.6 ha. Jest piątym pod względem pojemności więzieniem w okręgu lubelskim.

W opolskiej jednostce funkcjonuje dział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Na terenie zakładu karnego odbywają się również zajęcia edukacyjne dla więźniów. Obecnie kadra pedagogiczna liczy 13 nauczycieli. Oprócz zajęć lekcyjnych nauczyciele organizują konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne, na które zapraszana jest młodzież z zaprzyjaźnionych szkół na wolności. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, biblioteką oraz salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim obecnie uczy się 120 osadzonych – w trzech klasach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Absolwenci liceum mają możliwość zdania matury, natomiast osoby kończące kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dodatkowym wyposażeniem szkoły jest sala gimnastyczna mieszcząca pełnowymiarowe boisko do siatkówki.

Mając na uwadze pracę jako podstawowy środek oddziaływania na skazanych, w jednostce prowadzone są wielotorowe działania mające na celu zwiększanie poziomu zatrudnienia osadzonych. Na poddaszu pawilonu mieszkalnego uruchomiona została szwalnia na rzecz Państwowego Przedsiębiorstwa „Setar” – umowa obejmuje zatrudnienie 10 osadzonych. Natomiast w pomieszczeniach garaży uruchomiony został recykling na rzecz Polskiej Korporacji Recyklingu, gdzie pracuje 10 więźniów.

***

Termin święta Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. W latach 1996-2010 SW obchodziła swoje nieformalne święto 26 kwietnia. Dzień ten nawiązywał do przepisu o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku. Na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku polskie święto Służby Więziennej przeniesiono na 8 lutego.

Źródło:www.sw.gov.pl

Data dodania artykułu: 2018-02-11
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u