SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wicewojewoda odznaczył krwiodawców
Odznaki Honorowe „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył wicewojewoda Marek Subocz podczas „Gali wolontariatu czerwonokrzyskiego”.
Uhonorowani zostali członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje wspierające tę organizację. Uroczystość odbyła w Sali Ks. Bogusława Zamku Książąt Pomorskich.

Data dodania artykułu: 2016-11-22
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u