SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wielki sukces profesora Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. kształcenia i studentów naszego uniwersytetu, został członkiem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Marek Masnyk będzie zasiadał w Komitecie Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018.

Wybór ten to ogromny sukces prof. Marka Masnyka, wyraz uznania dla Jego dorobku naukowego i pozycji w świecie naukowym a jednocześnie duży prestiż dla naszego Uniwersytetu. W Komitecie Nauk Historycznych PAN zasiada 33 pracowników naukowych, reprezentujących szkoły wyższe i placówki PAN. Z racji jego składu – wybitni przedstawiciele całego środowiska naukowego – KNH PAN stanowi najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w tej dyscyplinie naukowej. Do jego zadań należy w szczególności rozważanie istotnych problemów polskiej nauki historycznej, organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych a także dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie.

Prof. Marek Masnyk specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polsko-niemieckiego pogranicza etniczno-językowego, problematyki Śląska w polskiej myśli politycznej a także historii społecznej i politycznej Śląska w XIX i XX wieku. Aktualnie prowadzi badania nad miejscem Śląska – historycznie ukształtowanego makroregionu na styku kilku narodów i państwowości, zróżnicowanego kulturowo i etnicznie w myśli i działalności lokalnych przywódców narodowych.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 7 książek i 9 monografii; wypromował 13 doktorów. Od dwudziestu lat kieruje Katedrą Historii Śląska w Instytucie Historii UO.

Panu Profesorowi serdeczne gratulacje składa akademicka społeczność – pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego.

Data dodania artykułu: 2016-01-16
Autor artykułu: mat. prasowe UO
stat4u