SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wiwat Niepodległa! w Opolu.
W Opolu odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Opolskiej i koncelebrowana była przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. biskupa Andrzeja Czaję. Po zakończeniu miał miejsce przemarsz ulicami miasta pod pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. W wydarzeniu wzięli udział wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Uroczystości zostały uświetnione przez znamienitych gości: Posła na Sejm RP Katarzynę Czocharę, Posła na Sejm RP Antoniego Dudę, pana Jean-Pierre Leleux Senatora Republiki Francuskiej, Panią Anne-Marie Duval wicemera miasta Grasse, Rektora Uniwersytetu Opolskiego Marka Masnyka, Naczelnika Delegatury IPN w Opolu Bartosza Kuświka, Iwonę Zyman z Najwyższej Izby Kontroli, Płka Dariusza Kaminiów z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji Jarosława Kaletę, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr. inż. Marek Kucharski, Kuratora Oświaty Michała Sieka, Okręgowego Inspektora Służby Więziennej ppłka Leszka Czerebę, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Maślaka, Przewodniczącą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylię Gonet, Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, Nadleśniczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo Opole Zdzisława Dzwonnika, Zastępcę komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Płka Wojciecha Stodolnika.

Uroczystości rozpoczęły się od wojskowego ceremoniału nadania aktów mianowania. Po jego zakończeniu miały miejsce przemówienia:

- Pamiętamy dzisiaj o wszystkich tych, którzy przelali krew za niepodległość. Walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli kierować się hasłem Bóg-Honor-Ojczyzna - mówiła Katarzyna Czochara

Następnie Adrian Czubak przytoczył słowa Romana Dmowskiego:

-„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, dla której chcemy żyć i pracować”.

-Nasi przodkowie, ojcowie niepodległości sprzed stu lat, zdawali sobie sprawę, że nie jest ona dana raz na zawsze, tylko trzeba o nią stale walczyć. Robili to rozwijając polski przemysł . Dzisiaj my musimy kontynuować ich dzieło – mówił Adrian Czubak.

Po przemówieniach miały miejsce apel pamięci i salwa honorowa. W części artystycznej odbyły się musztra paradna przygotowana przez Klasę Mundurową z Zespołu Szkół z Gogolina pod kierunkiem Stowarzyszenia Pamięci Kawalerii II RP. Uroczystość zakończyła się wspólnym odtańczeniem wyjątkowego, niepodległościowego poloneza.

Data dodania artykułu: 2017-11-12
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u