SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta Ambasadora Irlandii w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz spotkał się 26 października w gmachu Urzędu z Ambasadorem Irlandii. Gerard Edward Keown rozpoczął karierę dyplomatyczną w 1996 roku, a funkcję ambasadora w Polsce sprawuje od marca 2015 roku.

Była to jego pierwsza wizyta w województwie śląskim. Wicewojewoda rozmawiał z dyplomatą m.in. na tematy związane z kulturą i zacieśnianiem współpracy gospodarczej. Pojawiła się także możliwość wspólnego zorganizowania przedsięwzięcia, które miałoby na celu poszerzanie wiedzy o bezpiecznym podejmowaniem pracy w Irlandii przez obywateli naszego kraju. Z propozycją zaaranżowania konferencji na ten temat zwrócił się do Ambasadora wojewoda Jarosław Wieczorek na początku 2016 roku, a sam pomysł zrodził się podczas prac Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Irlandzka ambasada w Polsce utworzona została w 1990 roku w Warszawie. Relacje polsko-irlandzkie stale się zacieśniają. Obecnie społeczność polska jest największą grupą narodową w Irlandii (ok. 150 tys. osób), a język polski jest najczęściej używanym językiem obcym na terenie tego kraju. W Polsce natomiast żyje i pracuje ok. 2 tyś. Irlandczyków. Oba kraje łączą także więzi ekonomiczne i gospodarcze. Wartość wymiany handlowej wynosiła w 2014 roku 2,2 mld euro i stale wzrasta. W Polsce w ramach Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej działa też sieć firm i osób, które pracują na rzecz promocji i rozwoju handlu pomiędzy krajami.

Data dodania artykułu: 2016-11-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u