SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta studyjna delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Berlinie
O reformie niemieckiej procedury karnej, w tym o rozwiązaniach usprawniających proces karny, rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z partnerami niemieckimi podczas wizyty studyjnej w Berlinie w dniach 10-11 września 2018 r. Te rozwiązania może wykorzystać zespół zajmujący się reformą postępowania karnego, kierowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali: zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego sędzia Jacek Przygucki, sędzia Katarzyna Ceglarska-Piłat i prokurator Łukasz Zygmunt, a także przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Jarosław Dudzicz. Spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości RFN (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz): starszym prokuratorem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Oliverem Sabelem, prokurator Julią Bues oraz sędzią Lasse Dinterem.

Reforma niemieckiej procedury zmierza do pełnej cyfryzacji akt postępowania karnego, praktyczniejszego niż dotąd funkcjonowania trybu konsensualnego (w tym dobrowolnego poddania się karze), usprawnienia doręczania korespondencji sądowej i zasad oraz terminów składania przez strony wniosków dowodowych. Zmiany dotyczyć będą też postępowania w przypadku wniosku o wyłączenie sędziego oraz zasad i praktyki sporządzania uzasadnień wyroków.

Zebrane w czasie wizyty w Berlinie informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w pracach zespołu zajmującego się w Ministerstwie Sprawiedliwości problematyką postępowania karnego. Prace te, których efektem jest m.in. przyjęta już przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń, zmierzają do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości.Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali: zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego sędzia Jacek Przygucki, sędzia Katarzyna Ceglarska-Piłat i prokurator Łukasz Zygmunt, a także przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Jarosław Dudzicz. Spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości RFN (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz): starszym prokuratorem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Oliverem Sabelem, prokurator Julią Bues oraz sędzią Lasse Dinterem.

Data dodania artykułu: 2018-09-22
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwości
stat4u