SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Województwo śląskie ma nowych policjantów
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wziął dziś udział w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych policjantów, które odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów przez zastępcę komendanta wojewódzkiego śląskiej policji insp. Piotra Kucię. Orkiestra KWP w Katowicach odegrała hymn państwowy, w trakcie którego uroczyście podniesiono flagę na maszt. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć policjantów pomordowanych i poległych w ochronie społeczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z treścią roty ślubowania zawartą w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, nowo przyjęci policjanci ślubowali:

„służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

(…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

(…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

– Bądźcie dumni z tego, że nosicie mundur. Naprawdę bądźcie z tego dumni. To jest ogromny prestiż, to jest również ogromny szacunek. Społeczeństwo polskie dzisiaj naprawdę docenia pracę polskich policjantów (…). Za wasze oddanie, za waszą pracę, za wyciągniętą rękę, za tę pomoc drugiemu człowiekowi; nie tylko na służbie, ale również poza nią – mówił w swoim wystąpieniu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zwracając się do nowych funkcjonariuszy.

– To jest ogromna odpowiedzialność, duży trud, niejednokrotnie ogromne wyrzeczenie i wysiłek, nie tylko wasz, ale również waszych rodzin. Jesteście odpowiedzialni za zdrowie, życie, bezpieczeństwo obywateli – podkreślił wojewoda Wieczorek.

– Również poza służbą jesteście przykładem i autorytetem dla całej społeczności lokalnej. (…) To wasza postawa niejednokrotnie determinuje to, jak obywatel powinien się właściwie zachowywać – dodał.

Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło dzisiaj ponad stu stróżów prawa. Świadkami ślubowania były licznie zgromadzone rodziny i bliscy nowych policjantów.

Na zakończenie odbyła się defilada z udziałem nowo przyjętych mundurowych, kompanii honorowej śląskiego garnizonu złożonej z policjantów OPP Katowice oraz Orkiestry KWP w Katowicach.

Data dodania artykułu: 2018-07-12
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u