SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda Śląski został wyróżniony szablą oficerską podczas Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W gmachu Filharmonii Śląskiej obchodzono wczoraj Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej, podczas którego wojewoda śląski Jarosław Wieczorek został wyróżniony szablą oficerską za zasługi przy współdziałaniu w sytuacjach kryzysowych oraz za umacnianie obronności kraju. Oprócz p.o. szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach podpułkownika Jerzego Mirka i wojskowego komendanta uzupełnień w Katowicach podpułkownika Piotra Ranci, w obchodach wzięło także udział liczne grono żołnierzy, pracowników administracji wojskowej i kombatantów.

Po wystąpieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przybliżone zostały kwestie związane z działalnością i funkcjonowaniem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Wręczono także odznaczenia resortowe, medale za zasługi dla Województwa Śląskiego i Gwiazdę Iraku, przyznawaną żołnierzom oraz cywilom uczestniczącym w wojnie w Iraku. Uhonorowana za aktywny udział w dziele budowy nowoczesnych Sił Zbrojnych RP została również dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc. W ramach obchodów święta uczestnicy mieli także okazję wysłuchania koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Terenowe Organy Administracji Wojskowej w województwie to niezespolne służby wojewody, na które składają się Wojewódzkie Sztaby Wojskowe oraz Wojewódzkie Komendy Uzupełnień. Ich święto ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej. Przypada ona na dzień 27 października, kiedy to w 1918r. podpisano tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej, na mocy której powstały okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień, będące pierwszymi organami administracji wojskowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwsze obchody święta miały miejsce w 2013r.

Data dodania artykułu: 2016-10-30
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u