SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wezwał powiaty: górowski i milicki do przedstawienia wyjaśnień dotyczących sytuacji finansowej samorządów.
Zarząd Powiatu Górowskiego ma m.in. przedstawić informację dotyczącą negatywnej oceny programu naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki medycznej.

Z kolei Powiat Milicki ma m.in. wyjaśnić brak informacji na temat zaciągniętego zobowiązania w pozabankowej instytucji kredytowej. Według Wojewody Dolnośląskiego od dłuższego czasu powiat nie podejmuje decyzji, które mają poprawić sytuację finansową. Niepokojący jest również fakt, że od kwietnia formalnie nie istnieje Zarząd Powiatu Milickiego.

Oba samorządy mają złożyć wyjaśnienia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisma. Jeśli okaże się, że powiaty nie przedstawią informacji dającej nadzieję na poprawę skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych Wojewoda Dolnośląski rozważy podjęcie postępowań nadzorczych przewidzianych w artykule 84 ustawy o samorządzie powiatowym.

Data dodania artykułu: 2016-09-07
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u