SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda podpisał umowy
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś nowe umowy o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Edycja 2017). Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki oszczędnościom poprzetargowym powstałym w ramach innych już realizowanych projektów.

Pierwotnie realizowane było 23 projekty, których wykonanie pozwoliłaby zmodernizować ok. 77 km dróg lokalnych. Łączna kwota oszczędności wyniosła 7 518 733 zł i pozwoliła na dofinansowanie kolejnych 4 nowych inwestycji (1- dot. drogi powiatowej, 3 – dot. dróg gminnych).

Realizacja wszystkich w/w zadań pozwoli zmodernizować łącznie ok. 82,6 km dróg lokalnych w województwie pomorskim, z czego:

drogi powiatowe – 11 inwestycji o łącznej wartości 47 429 200,94 zł (dofinansowanie 21 871 914zł) – modernizacja ok 61,8 km dróg.

drogi gminne – 16 inwestycji o łącznej wartości 47 534 980,71 zł (dofinansowanie 21 871 914zł) – modernizacja ok 20,8 km dróg. W ramach w/w oszczędności dofinansowanie otrzymały:

Powiat Pucki - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509G ul. Żwirowa we Władysławowie” – dofinansowanie 1 146 825 zł.

Gmina Kosakowo - „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo - Etap I – dofinansowanie 3 000 000 zł.

Gmina Kolbudy - „Budowa drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko etap II” – dofinansowanie 1 046 813 zł.

Gmina Szemud - „Przebudowa drogi na trasie Warzno - Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat wejherowski) i Gminy

Żukowo (Powiat Kartuski)”. – dofinansowanie 1 137 081 zł.

Oprócz umów zwiększone zostało dofinansowanie dla dwóch inwestycji znajdujących się na ostatnich pozycjach pierwotnej listy wniosków objętych dofinansowaniem (Powiat Kościerski dodatkowe dofinasowanie - 875 662,00 zł; Gmina Stegna dodatkowe dofinasowanie - 312 352,00 zł).

Projekty znajdujące się na ostatnich pozycjach poszczególnych części listy (Powiat Pucki oraz Gmina Szemud), z uwagi na wyczerpanie środków, otrzymują niepełne dofinansowanie. Dotacje na w/w inwestycje zostaną zwiększone do wnioskowanego poziomu w przypadku uzyskania kolejnych oszczędności po przetargowych. Pełna lista wniosków objętych dofinansowaniem znajduje się na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Data dodania artykułu: 2017-09-09
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u