SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda zatwierdził listę dróg do przebudowy w 2018 roku
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził, po wcześniejszej akceptacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w edycji 2018.

– W sumie w województwie lubelskim dofinansujemy w tym roku przebudowę 122 km dróg, 62 km w powiatach i 60 km w gminach. Tak jak w zeszłym roku dysponujemy kwotą ponad 60 mln zł, którą przekażemy samorządom. Uruchomienie środków nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu budżetu państwa. Może się to stać na początku marca. Wówczas podpiszemy umowy z samorządami i będą one mogły ogłaszać przetargi na wykonanie robót – powiedział Przemysław Czarnek podczas dzisiejszego briefingu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W sumie o dofinansowanie zadań na ten rok w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” starało się w woj. lubelskim 85 gmin i 36 powiatów. Szacowana wartość ich wniosków z kwotą dofinansowania i wkładem własnym (50 proc. wartości) wyniosła ponad 302 mln zł.

Z rządowego dofinansowania skorzysta ostatecznie 41 gmin i 13 powiatów. Ich wnioski były najlepiej punktowane przez komisję składającą się z przedstawicieli marszałka województwa lubelskiego, policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewody. Liczba beneficjentów programu może się zwiększyć w trakcie roku, jeśli któremuś z samorządów uda się uzyskać oszczędności na przetargach. Wówczas dofinansowanie otrzyma kolejny z listy rankingowej.

– Rząd zdecydowanie postawił na dofinansowanie gmin mniejszych i mniej zasobnych. Jednym z kryteriów była dochodowość, stąd na liście nie ma takich miast jak Lublin, Zamość czy Biała Podlaska. Ale myślę, że realizacja procedur przetargowych spowoduje, że będziemy mogli dysponować jeszcze dodatkowymi środkami wynikającymi z oszczędności. Mam też nadzieję i o tym rozmawiałem w Warszawie, że to, co pan premier Morawiecki powiedział w sowim expose na koniec ubiegłego roku, a mówił o odbudowie gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w ciągu następnej dekady, spowoduje, że tych środków będzie jeszcze więcej w przyszłym roku – podkreślił wojewoda Czarnek.

Ogólna wartość tegorocznych zadań w ramach programu wynosi 134 mln zł. Jednym z samorządów, który uzyskał duże dofinansowanie jest podlubelska gmina Jastków. Kwota 1,3 mln zł zostanie tam przeznaczona na przebudowę ponad 3 km drogi gminnej w Mosznej, która łączy drogę wojewódzką nr 830 Lublin-Nałęczów z drogą powiatową Garbów-Sadurki. Koszt przebudowy wyniesie 2,7 mln zł.

– Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie sfinansować całego zdania z własnego budżetu, bo potrzeb jest wiele i trzeba byłoby to rozkładać na etapy – powiedziała towarzysząca wojewodzie podczas briefingu Teresa Kot, wójt gminy Jastków. – Wybraliśmy do przebudowy kluczową drogę z punktu widzenia naszej gminy. Oprócz całkowitej wymiany nawierzchni na całym odcinku przewidzieliśmy też poszerzenie jezdni, która jest wąska i zruinowana, zrobienie odwodnień, ale przede wszystkim infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańcom, czyli aktywne i oświetlone przejścia dla pieszych oraz chodniki.

Zgodnie z zasadami „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do 31 marca 2018 r. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast realizacja całego zadania musi zakończyć się do końca br.

Ostateczna lista rankingowa oraz lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/prgipid-2018/lista-ostateczna-2018-r.html

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/prgipid-2018/lista-zakwalifikowanych-wni...

Data dodania artykułu: 2018-01-05
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u