SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu obchodził swoje święto
29 czerwca 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu obchodził swoje święto, wprowadzone Decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku. W uroczystym apelu zorganizowanym z tej okazji uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Były podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia dalszego rozwoju w obliczu głębokich zmian procesów logistycznych w ramach Sił Zbrojnych RP w działaniach na rzecz bezpieczeństwa globalnego i regionalnego.

Wojskowy Oddział Gospodarczy, jako jednostka specjalistyczna, która świadczy kompleksowe usługi zabezpieczenia jednostek w rejonach swojej odpowiedzialności, niezależnie od ich służbowego podporządkowania, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. WOG realizuje zadania zabezpieczenia jednostek wojskowych i instytucji resortu obrony narodowej w działach zaopatrzenia i usługach zgodnie z „Planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej”, a także zabezpiecza wszystkie jednostki, pododdziały, sprzęt, żołnierzy SZ RP oraz wojska sojusznicze. Ponadto WOG realizuje również zadania mobilizacyjne jako jednostka mobilizująca, przede wszystkim w zakresie:

a) mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek, w szczególności nowo formowanych jednostek logistycznych i wsparcia oraz innych jednostek wojskowych;

b) logistycznego i medycznego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

c) planowania i logistycznego zabezpieczenia szkolenia żołnierzy rezerwy. WOG realizuje również zakupy środków BHP i czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i powszechnego użytku, niektórych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do zabezpieczenia drobnych napraw sprzętu technicznego, a także wyposażenia stacjonarnych warsztatów i punktów naprawy w garnizonie, niektórych środków do zabezpieczenia działalności bieżącej ambulatoriów, a także wybranych usług outsourcingowych, takich jak:

serwis sprzętu, usługi medyczne, wyżywienie, zabezpieczenie transportu, zaopatrywanie w paliwo.

WOG mają również przewidzianą funkcję na czas „W”. Podczas prowadzenia operacji obronnej realizują zadania związane z:

zabezpieczeniem jednostek w ramach rejonowego systemu zaopatrywania; zabezpieczeniem zakończenia procesu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek; zabezpieczeniem jednostek niewykonujących zadań w Strefie Działań Bezpośrednich (SDB) w ramach operacji obronnej; zabezpieczeniem jednostek wycofywanych ze SDB celem odtworzenia zdolności bojowej; wykonywaniem zadań HNS na rzecz SSW zgodnie z zawartymi porozumieniami (np. wykorzystaniem infrastruktury po jednostkach wydzielonych do działań w SDB, żywieniem, zaopatrywaniem w produkty MPS itp.).

Data dodania artykułu: 2018-07-04
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u