SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie medali „Pro Patria” w Szczecinie
15 medali „Pro Patria” wręczył 25 maja 2018 r. wojewoda Tomasz Hinc podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Medale zostały nadane w uznaniu szczególnych zasług w kultywowani pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień’70/Styczeń’71”.

- Jesteście Państwo wyjątkowymi strażnikami tej wielkiej, zbiorowej pamięci narodu i za to w imieniu władz Rzeczypospolitej serdecznie Wam dziękuję – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda Tomasz Hinc.

Wojewoda odczytał również list od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Kozłowskiego skierowany do uczestników uroczystości.

Data dodania artykułu: 2018-05-28
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u