SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie obywatelstw w Lublinie
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli akty nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo nadał prezydent RP. Uroczystość odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Wydarzenie rozpoczęło się od odegrania hymnu państwowego. Następnie 8 osób z Ukrainy i 2 osoby z Rosji otrzymały wyżej wymieniony dokument, a także Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i biało-czerwoną flagę.

Dziesięciu nowych obywateli polskich to mieszkańcy województwa lubelskiego. Są to osoby w większości z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci. Na uroczystości pojawili się w towarzystwie członków swoich rodzin oraz przyjaciół.

***

Cudzoziemiec może ubiegać się o nadanie mu obywatelstwa polskiego, po spełnieniu określonych ustawą przesłanek. Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku na urzędowym formularzu do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.

Po wstępnej weryfikacji wymogów formalnych przez wojewodę lub konsula (w przypadku wniosków składanych poza granicami Polski) wniosek przesyłany jest następnie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku. Następnie wniosek przekazywany jest do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który nadaje bądź odmawia nadania obywatelstwa polskiego w drodze postanowienia. Rozstrzygnięcie to jest niezaskarżalne, a więc cudzoziemiec nie może w żaden sposób kwestionować decyzji prezydenta.

Data dodania artykułu: 2016-10-20
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u