SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Współpraca międzynarodowa miast polskich
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie był miejscem odbywania się konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali na temat współpracy międzynarodowej miast polskich oraz prawnych aspektów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

- Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego jest istotnym czynnikiem prowadzenia polityki zagranicznej państwa. Samorządy terytorialne uzyskały prawo prowadzenia współpracy międzynarodowej, jako jeden z elementów uzyskanej w wyniku decentralizacji samodzielności i niezależności. Przez 25 lat jednostki samorządu terytorialnego nawiązały wiele porozumień partnerskich, promowały Polskę za granicą, uczyły się współpracy międzynarodowej, gromadziły doświadczenia i poznawały rozwiązania stosowane przez zagranicznych partnerów, ale też informowały o polskich rozwiązaniach – powiedział, otwierający konferencję, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek. Poza tym, wyraził nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz wypracowania wspólnych rozwiązań.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau, witając gości, opowiedział o historii i charakterze ziemi łódzkiej. W swoim wystąpieniu omówił proces kształtowania się tego regionu, jego wielokulturową naturę, a także etos – niegdyś oparty o przemysł włókienniczy, a dzisiaj o inne nowe dziedziny. Wojewoda zaznaczył jak istotne jest dbanie o kulturę ziemi łódzkiej i niezapomnianie o jej wyjątkowym charakterze. – Jesteśmy bowiem krainą Jana Łaskiego, Andrzej Frycza Modrzewskiego, Jana Chryzostoma Paska, Władysława Reymonta oraz Artura Rubinsteina i to tworzy na nowo odkrywaną, unikalną tożsamość – mówił wojewoda łódzki. Zachęcił także zebranych by, pomimo napiętego planu dnia, znaleźli czas by zwiedzić Uniejów, który jego zdaniem może stać się punktem odniesienia na rekreacyjnej mapie Polski.

Uczestników wydarzenia powitała także dr Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Życzyła wszystkim owocnej pracy oraz przedstawiła film, prezentujący działalność owej instytucji. Podsekretarz stanu Sebastian Chwałek odczytał także list ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, po czym zaprezentowany został raport z badań poświęconych współpracy międzynarodowej miast polskich. W dalszej części miał miejsce panel ekspertów – praktyków oraz panele dyskusyjne związane zarówno z nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego, jak i międzynarodową współpracą miast.

Data dodania artykułu: 2016-11-22
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u