SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Współpraca naukowa ze stanem Wirginia
Ostatni tydzień kwietnia to dla resortu nauki rozwijanie kontaktów z naszym partnerem - Stanami Zjednoczonymi. W poprzednich dniach wicepremier Jarosław Gowin podpisał umowę o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej, uczestniczył w otwarciu Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie i w spotkaniu na University of Texas MD Anderson Cancer Center, gdzie rozmawiał o możliwościach zacieśniania współpracy w sektorze biotechnologii.

Czwartego dnia wizyty miała miejsce rozmowa przy okrągłym stole z członkami środowiska akademicko-biznesowego w Wirginii - stanu, który określa się mianem kolebki polskości w Ameryce. Delegacja, pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina spotkała się m.in. z Polonią, władzami stanu i sekretarzem handlu Brianem Ballem. Ministrowi towarzyszyli Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW i wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Polska liczy na współpracę w obszarach biotechnologii i przemysłu maszynowego Szef resortu nauki podkreślił, że Polsce zależy na współpracy z Wirginią zwłaszcza w obszarach biotechnologii i przemysłu maszynowego: - Liczę na współpracę naukową. Mamy już podpisane umowy z Nevadą. Pracujemy nad porozumieniem z Teksasem, dziś jestem tutaj, by porozmawiać o współpracy, którą chcielibyśmy nawiązać z Wirginią. Polski rząd stawia na przestawienie gospodarki na inne tory, na tory innowacji. Szukamy partnerów, którzy mogą nam w tym pomóc. Liczymy na silną gospodarczą współpracę z Wirginią – mówił wicepremier.

Kolebka polskości Wirginia to stan, w którym funkcjonują renomowane uczelnie – University of Virginia, Washington and Lee University czy Virginia Tech. Wirginia to także kolebka polskości w Ameryce od czasów siedliska w Jamestown, czyli od 1608 roku, kiedy to polscy rzemieślnicy przybyli do Wirginii na pokładzie statku „Mary i Margaret”. Polacy zainicjowali też pierwszy strajk i zagwarantowali sobie prawo głosu w wyborach do parlamentu (House of Burgesses) w 1619 r.

Na University of Virginia pracuje m.in. prof. Zygmunt Derewenda, specjalista w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek. Zajmuje się szeroką tematyką, obejmującą m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia oraz badaniami nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola. Prof. Derewenda był jednym z uczestników spotkania wicepremiera Gowina ze środowiskiem akademicko-biznesowym w formule tzw. „okrągłego stołu”.

Ustanowienie Dnia Kościuszki Także obecnie w Wirginii żywa jest pamięć o wspólnych bohaterach walki o niepodległość. Stanowy kongresmen Steven Landes wręczył wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi rezolucję zgromadzenia stanowego Wirginii (House of Delegates), która ustanawia 15 października Dniem Generała Tadeusza Kościuszki. Autorem rezolucji był członek zgromadzenia stanowego Nick Freitas. Rezolucja przywołuje fakty z życia i działalności Tadeusza Kościuszki i jest świadectwem wielkiego szacunku dla tej postaci. Począwszy od 2018 r., corocznie w dniu 15 października odbywać się będą w Wirginii liczne wydarzenia przypominające postać polskiego bohatera.

- Polski rząd szczególnie docenia rezolucję w sprawie stanowego Dnia Kościuszki, który jest dowodem na to, jak bliskie są nam wspólne wartości: wolność i demokracja – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Najważniejsze punkty wizyty Do Stanów Zjednoczonych wraz z wicepremierem Gowinem udali się także minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek senatu Adam Bielan oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie przez Jarosława Gowina umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej, do którego doszło 23 kwietnia w Waszyngtonie. Umowa będzie stanowić podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA. Do istotnych korzyści wynikających z uregulowania współpracy w formie umowy międzynarodowej należy m.in. możliwość rozwijania kontaktów między naukowcami na różnych etapach ich karier. Podpisanie umowy umożliwi także nawiązanie bliższej współpracy między polskimi i amerykańskimi agencjami rządowymi dystrybuującymi fundusze na badania naukowe, a przede wszystkim na wypracowanie mechanizmów współfinansowania polsko-amerykańskich projektów badawczych. Platformą takich działań będą regularne posiedzenia komisji wspólnej (tzw. Joint Committee Meetings), z których najbliższe odbędzie się jesienią 2018 r. w Warszawie.

Podczas blisko tygodniowej wizyty w USA wicepremier Jarosław Gowin odbył serię spotkań z przedstawicielami nauki i biznesu. W trakcie śniadania roboczego w Waszyngtonie minister spotkał się z Polonią związaną ze światem nauki i zaprezentował naukowcom założenia przygotowanej przez resort nauki reformy nauki i szkolnictwa wyższego – tzw. Konstytucji dla Nauki. Kolejnymi punktami wizyty polskiej delegacji były: spotkania w Atlantic Council, otwarcie polskiej Izbyt Handlowej w Waszyngtonie czy spotkanie w University of Texas MD Anderson Cancer Center, gdzie rozmawiano o możliwościach zacieśniania współpracy w sektorze biotechnologii.

Szczególnym wydarzeniem w trakcie pobytu w USA była wizyta wicepremiera Gowina w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Cała polska delegacja zapalił świece upamiętniające ofiary Holokaustu, a o historii muzeum opowiedziała Sara Bloomfield, dyrektor muzeum. Wicepremier Jarosław Gowin złożył także kwiaty przed „ławeczką Jana Karskiego” w Nowym Jorku.

Data dodania artykułu: 2018-05-05
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u