SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom” otwarta w Sejmie
We wtorek 20 marca z okazji przypadającego za cztery dni Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Sejmie została otwarta wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad ekspozycją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji.

W imieniu marszałka Kuchcińskiego list do uczestników wernisażu odczytała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. "Członkowie „Żegoty” nie pozostawali obojętni na tragedię żydowskiego narodu, na cierpienia ludzi. Mieli odwagę walczyć z niemieckim systemem zagłady oraz deprawacją wywołaną przez wojnę. Mieli również odwagę przeciwstawić się milczącej i biernej postawie niemal całej okupowanej Europy " - napisał Marszałek Sejmu. Dodał, że efektów działań „Żegoty” nie można jedynie wyrazić liczbą uratowanych ludzi, bowiem, jak czytamy w Talmudzie, „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. Marszałek Kuchciński przekazał też podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej za upowszechnianie w kraju i poza jego granicami historii „Żegoty”. Wskazał, że naszym obowiązkiem jest nie tylko pamięć o bohaterach czasu Zagłady, ale także głoszenie przesłania, które płynie z ich niezwykłej postawy.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek w wystąpieniu podkreślił, że musimy pokazać młodemu pokoleniu, jaka była okupacja niemiecka i jaka była cena pomocy udzielonej ludności żydowskiej. Zaznaczył też, że nie ma zgody na mówienie o historii II wojny światowej i czasach niemieckiej okupacji wybierając te najbardziej podłe zachowania. - Kryterium jedynym i podstawowym dla IPN jest nie podłość, której nigdy nie ukrywamy, ale prawda. Doświadczenie historyczne wskazuje, że w ostatecznym rachunku to prawda, odwaga i dobro zwyciężają. I takie jest główne przesłanie Dnia Polaków ratujących Żydów - dodał.

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Wystawa w polsko-angielskiej wersji językowej składa się z 18 kompletów plansz. Jej autorami są: dr Marcin Urynowicz i dr Paweł Rokicki.

Data dodania artykułu: 2018-03-20
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u