SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XXIV Rajd Jurajskiego Hufca Podkrakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w zakończeniu XXIV Rajdu Jurajskiego Hufca Podkrakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Jednym z głównych punktów uroczystości było przekazanie sztandaru 77 Drużynie Harcerskiej „Biedronka” im. AK z Krzęcina.
Wojewoda pogratulował uczestnikom osiągniętych wyników, a najlepszej drużynie Zlotu wręczył puchar, zaś prezes Związku Sybiraków Aleksandrze Szemioth oraz komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki przekazał okolicznościowy medal upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Data dodania artykułu: 2018-06-12
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u