SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XXXVI rocznica podpisania Porozumień Katowickich
Naród , który nie ma szacunku do historii, nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości– to słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, tak aktualne dzisiaj – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas uroczystości XXXVI rocznicy podpisania Porozumień Katowickich.

Ich organizatorem była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza. Udział w uroczystościach wzięli m.in. sygnatariusze Porozumień Katowickich.

Podpisane w 1980 roku między stroną rządową a związkowcami z Huty Katowice były czwartym i ostatnim z tzw. Porozumień Sierpniowych podpisanych w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju. Gwarantowały realizację porozumień gdańskich w zakresie tworzenia struktur NSZZ Solidarność, co umożliwiło tworzenie nowego i niezależnego jednego ruchu związkowego w całej Polsce. W Porozumieniach Katowickich wynegocjowano postulat, że Porozumienie Gdańskie obowiązuje na terenie całego kraju oraz że legalizacji NSZZ „Solidarność” dokona sąd wojewódzki w Warszawie. Zagwarantowano też, że władze nie będą represjonować strajkujących ani osób angażujących się w działalność nowego związku.

Z ramienia Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego w Hucie Katowice porozumienie podpisali 11 września 1980 roku m.in. przewodniczący komitetu Andrzej Rozpłochowski oraz wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka i Bogdan Borkowski. Stronę rządową reprezentowali m.in. ówczesny minister hutnictwa oraz dyrektor naczelny Huty Katowice.

W przeciwieństwie do porozumienia ze Szczecina, Gdańska i Jastrzębia Porozumienia Katowickie skazane zostały przez władze PRL na zapomnienie, choć to one umożliwiły powstanie jednej, ogólnopolskiej organizacji związkowej - NSZZ "Solidarność".

Uroczystości w XXXVI rocznicę tych wydarzeń rozpoczęły się mszą świętą w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej Gołonogu, potem złożono kwiaty pod krzyżem przy bramie głównej huty oraz pod Pomnikiem Porozumień Katowickich.

Data dodania artykułu: 2016-09-13
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u