SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XX Sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wziął udział w XX Sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego. Piątkowe obrady rozpoczęły się od wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP ośmiu rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych.

Na tej sali przed kilkoma laty uczyłem się samorządności, więc tym bardziej czuję się z tym powiatem związany. Cieszę się, że dziś mogłem tutaj przyjechać, by uhonorować kujawskich rzemieślników – mówił w trakcie uroczystości wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi otrzymało ośmiu rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych z Inowrocławia.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:

Piotr Jóźwiak - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, członek Komisji Egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, współorganizator i aktywny sponsor schroniska im. Błogosławionego Brata Alberta w Inowrocławiu, jeden z inicjatorów i sponsorów budowy Domu Rzemiosła w Inowrocławiu, działający w radzie parafialnej, a także laureat Loży Liderów Janiny Ochojskiej, wspierający finansowo akcje charytatywne.

Franciszek Żak - Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, aktywny działacz społeczny wspierający akcje organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, sekcję szachową w Kruszwicy , rozbudowę stadionu i obiektów sportowych w Kruszwicy jako wiceprezes "Gopła". Jako Prezes Rady Nadzorczej "Kruszwinu" uratował zakład przed upadłością , w tym 150 miejsc pracy. Jako członek Zarządu Rady Powiatu Inowrocławskiego dba o zaopatrzenie okolicznych wsi w wodę i ochronę środowiska, jest również aktywnym działaczem Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kruszwicy.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:

Jan Barbarzak - członkowi Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, wiceprezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Racicach, który jest inicjatorem szkoleń i prezentacji dla dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa drogowego i medycznego. Jest także sponsorem wycieczek, obozów i akcji takich jak "Bezpieczne wakacje nad wodą", założycielem stowarzyszenia "Nasz dom w Racicach", działającego przy miejscowej szkole.

Lechosław Bogdański – członkowi Komisji Rewizyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, zasłużonemu działaczowi w rzemieślniczym ruchu spółdzielczym i członkowi społecznego Komitetu Budowy Domu Rzemiosła w Inowrocławiu. Obecnie aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy podejmowane przez Cech Rzemiosł Różnych i jest wykonawcą wielu prac społecznych na rzecz miasta i gminy Gniewkowo z zakresu instalacji elektrycznych.

Michał Górnikiewicz - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej działającej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, aktywnemu członkowi Rady Parafialnej Kościoła pw. Św. Ducha w Inowrocławiu, który wspiera festyny charytatywne, akcje dobroczynne dla dzieci i osób chorych oraz potrzebujących. Był uczestnikiem Komitetu Honorowego Edmunda Mikołajczaka-Posła na Sejm RP i Honorowego Komitetu obchodów 350-lecia bitwy pod Mątwami w Inowrocławiu.

Henryk Maciejczyk - wieloletniemu członkowi Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, działającemu w pracach samorządu lokalnego na terenie miasta i gminy Gniewkowo w Towarzystwie Przemysłowym w Gniewkowie, Kole nr 15 Polskiego Związku Łowieckiego , Kole Sportowym Harmattan, który wspiera finansowo Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie, Dom Dziecka w Gniewkowie, szkoły podstawowe na terenie gminy Gniewkowo i jest fundatorem nowej kaplicy pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Suchatówce.

Czesław Trela – byłemu członkowi Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, specjaliście w dziedzinie ślusarstwa, który aktywnie wspiera finansowo Ochotniczą Straż Pożarną w Gniewkowie, Dom Dziecka, Klub Sportowy Unia Gniewkowo oraz związek Emerytów i Rencistów. Jest też aktywnym działaczem w Towarzystwie Przemysłowym w Gniewkowie.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Jacek Trela - aktywny działacz społeczny w strukturach Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu i Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a także prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rzemiosło Przyszłości" i członek Zespołu Monitorującego Gwarancję dla Młodzieży współpracujący z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jest też ekspertem branży budowlanej rzemiosła w strukturach europejskiej organizacji UAPME w Brukseli , który wspiera Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.

Data dodania artykułu: 2016-11-02
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u