SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,X Jubileuszowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego
W Bełchatowie rozpoczął się X Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”. W wydarzeniu wzięli udział między innymi: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, poseł na Sejm RP Dariusz Kubiak, poseł na Sejm RP Małgorzata Janowska, poseł na sejm RP Anna Milczanowska i poseł na sejm RP Beata Mateusiak-Pielucha.

Uroczystego rozpoczęcia X Kongresu dokonał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który w swoim przemówieniu odniósł się do znaczenia energetyki konwencjonalnej: - Chcemy aby nasz przemysł surowcowy zarówno kamienny i brunatny był nowoczesny, był zbudowany na nowych technologiach. Siłą Polski zarówno dawniej jak i dzisiaj jest sektor surowcowy. To jest dziedzina, w której potrafimy działać, mamy świetną kadrę menadżerską, technologię, instytuty, profesorów, a także zaplecze intelektualne – podkreślił wiceminister.

- Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z najważniejszych wymiarów bezpieczeństwa - powiedział wicewojewoda Karol Młynarczyk. - Bez energii elektrycznej nie ma przemysłu, rolnictwa czy zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności. Bez rozwoju energetyki nie ma rozwoju kraju. Przed polską grupą energetyczną duże wyzwania, duże trudności i pytania. Przede wszystkim te związane z emisją gazów cieplarnianych i pyłów ale myślę, że na część tych trudnych pytań odpowiedzi udzieli X Kongres – zaznaczył wicewojewoda łódzki.

Jubileuszowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego odbywa się w Polsce już po raz dziesiąty. To wydarzenie mające charakter międzynarodowy, a przede wszystkim strategiczny dla rozwoju naszej energetyki surowcowej. Podczas panelu poruszane są istotne kwestie związane nie tylko z wydobywaniem węgla brunatnego w Polsce ale na całym świecie. Wielu specjalistów z różnych zakątków globu, prowadzi dyskusje nad problemami jakie dotykają przemysł wydobywczy. Międzynarodowa konferencja jest również świetnym sposobem na wysunięcie pewnych wniosków, które mogą posłużyć w przyszłości jako rozwiązania prawne wspomagające inwestycje czy działania energetyczne w państwie.

Kongres zaszczycili swoją obecnością także: Mariusz Orion Jędrysek – Geolog Kraju, Radosław Rasała – wiceprezydent Euracoal, Brian Ricketts – sekretarz generalny Euracoal, Adam Mirek – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Henryk Baranowski – prezes zarządu PGE SA, Sławomir Zawada – prezes zarządu PGE GiEK oraz Marian Rainczuk – dyrektor PGE GiEK Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Data dodania artykułu: 2018-04-23
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u